Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
1017728

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

UBND Huyện Triển Khai Các Giải Pháp Thực Hiện NQ BCH huyện ủy, Triển Khai NQ HĐND Huyện Lần thứ 10 Khóa XIX năm 2015 , Và Công Bố Quyết định Khen Thưởng của Các cấp.

Ngày 26/01/2015 09:25:58

Sáng ngày 16 tháng 01 năm 2015 tại hội trường tầng 2 huyện ủy Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ huyện và nghị quyết hội đồng nhân dân huyện lần thứ 10 khóa XIX ( 2011- 2016).

                 Tới dự hội nghị chỉ đạo có đồng chí Đỗ Xuân Nam bí thư huyện ủy, các đồng chí trong Ban thượng vụ huyện ủy, thường trực, hội đồng nhân, ủy ban nhân dân, các phòng ban ủy ban nhân dân, các ngành đoàn thể, chính trị xã hội huyện ủy, thủ trưởng các cơ quan của tỉnh đóng trên địa bàn tới dự.
        DSC00112.jpg

Các xã, thị trấn có các đồng chí Chủ tịch hội đồng nhân dân xã, chủ tịch ủy Ban nhân dân xã, văn phòng UBND, kế toán ngân sách, thống kê xã.

Sau bài khai mạc rất gắn gọn, đi vào trọng tâm chính của mục tiêu đề ra trong năm 2015 về phát triển kinh tế xã hội – quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện Thường Xuân. Đồng chí nhấn mạnh năm 2015 là năm hết sức quan trọng về kết thúc kế hoạch đề ra của Ban chấp hành đảng bộ huyện Thường Xuân khóa XVIII nhiệm kỳ ( 2010-2015) là năm có nhiều sự kiện mừng Đảng 85 tuổi, mừng Xuân ất mùi, mừng Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

        Đồng chí nhấn mạnh đây là cơ hội để tất cả các Đảng viên cán bộ và nhân dân biểu thị bằng việc làm cụ thể  cao nhất, hiệu quả nhất lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc.

Đồng chí Cầm Bá Đứng UVBTV huyện ủy phó chủ tịch UBND huyện trình bầy giải pháp thực hiện các mục tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội bảo đảm Quốc phòng – An Ninh năm 2015. Tập trung chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ những khó khăn, đẩy mạnh phát triển sản xuất, tạo đà cho phát triển kinh tế, xã hội, đẩy mạnh tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển mạnh mẽ cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, nhân rộng mô hình sản xuất. Một số xã có điều kiện thực hiện đổi thửa dồn điền tích tụ ruộng đất, để có cánh đồng mẫu lớn, có điều kiện cơ giới hóa ruộng đất, và đưa giống mới. Quan tâm thực hiện các chính sách xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho mọi tầng lớp nhân dân; Triển khai thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo, đào tạo nghề và giải quyết việc làm mới cho người lao động, tạo điều kiện cho con em xuất khẩu lao động Nước ngoài; Phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; tiếp tục đổi mới tạo điều kiện tốt cho đầu tư kinh doanh, thu hút vào các lĩnh vực công nghiệp- thương mại, dịch vụ du lịch, nhất là dịch vụ du lịch tâm linh Đền Cửa đạt, du lịch Hồ Cửa đạt, khu Bảo tồn  thiên nhiên Xuân Liên. Nhằm hoàn thành mọi chỉ tiêu đề ra 5 năm ( 2011-2015) mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII. Tăng cường công tác đấu tranh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Các chỉ tiêu phấn đấu chủ yếu năm 2015.

-Giá trị sản xuất thực tế tăng : 16%.

Trong đó:

Giá trị tăng của các ngành kinh tế:

+Nông – Lâm – Ngư nghiệp : Tăng 7%

+Công nghiệp-TTCN-XDCB: Tăng 18%

+Thương mại – dịch vụ : Tăng 19%

Cơ cấu các ngành kinh tế:

+Nông- lâm Ngư nghiệp chiếm 40,5%

+Công nghiệp-TTCN-XDCB: Tăng 19,5%

+Thương mại – dịch vụ : Tăng 40%

-Tổng diện tích giao trồng cả năm đạt 9.926 ha

-Năng xuất lúa BQ đạt 56/tạ/ha

-Sản lượng lương thực có hạt 34.460 tấn.

-Lương thực bình quân đầu người đạt 390 kg/người/năm.

-Thu nhập bình quân đầu người : 16,5 triệu đồng/ người/năm.

- Trồng cây cao su tiểu điền : 50 ha.

- Trồng rừng tập trung trên 1.000 ha

          + Cây quế : 100 ha                 

          + Cây các loại khác : trên 900 ha ( chủ yếu cây keo Úc)

-Thu ngân sách trên địa bàn đạt  47,453 tỷ ( trong đó quyền SD đất 9,1 tỷ đồng)

-Giảm tỷ suất sinh 2%0.

-Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 7,5%0

-Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm 1,4%

-Xây dựng 3 trường chuẩn quốc gia.

-Xây dựng 4 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, giai đoạn 2015-2020.

-Giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 6% trở lên.

-Số lao động được đào tạo nghề, hướng dẫn nghề 1.000 đến 1.200 người.

-Số lao động được giải quyết việc làm 1.500 người.

-Xuất khẩu lao động đi làm có thời hạn ở nước ngoài 150 người trở lên.

- Tỷ lệ phủ sóng phát thanh, truyền hình 98%.

-Tỷ lệ dân số được dùng nước hợp vệ sinh 96%.

-Tỷ lệ dân số dùng điện lưới quốc gia đạt 92-95%.

-Tỷ lệ che phủ rừng đạt 76%.

-Xây dựng nông thôn mới tăng bình quân 2 tiêu chí/xã.

Tăng cường công tác quản lý rừng tự nhiên, nâng cao năng lực cho phòng cháy chữa cháy rừng, bảo đảm nguồn nước phục vụ bền vững phòng cháy rừng, không để xảy ra tình trạng khai thác lâm sản trái phép, phát nương rãy làm trái phép, chú trọng công tác phát triển rừng hiện có, khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên, khoanh nuôi kết hợp trồng bổ sung cây bản địa. Chủ động bảo tồn cây quế giống, thu gom hạt giống quế bạn địa, tập trung sản xuất giống phục vụ trồng rừng của nhân dân, bảo đảm chỉ tiêu kế hoạch trồng quế tập trung.

Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng rộng rãi tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất để tăng giá trị và chất lượng nông sản, triển khai nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả. Thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, thành vừng chuyên canh nông nghiệp, cây công nghiệp, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu cây trồng có giá trị kinh tế thấp sang cây có giá trị kinh tế cao  hơn như cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, cây nguyên liệu cho bò sữa, tập trung cải tạo vườn tạp, sử dụng phân viên dúi sâu trong sản xuất nông nghiệp, khuyến khích các hộ gia đình phát triển chăn nuôi theo mô hình gia trại, chăn nuôi dưới tán rừng, các địa phương có điều kiện khuyến khích phát triển chăn nuôi trang trại quy mô hợp lý, tạo ra sản phẩm hàng hóa từ ngành chăn nuôi, lồng ghép các chương trình, nguồn vốn để phát huy hiệu quả vốn đầu tư của nhà nước,của nhân dân vốn vay ngân hàng, nhất là vốn vay ưu đãi của Ngân hàng chính sách. Chủ động phòng chống  các dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi nhằm kiểm soát, hạn chế dịch bệnh bùng phát thành dịch.

Triển khai tốt các biện pháp phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, thông tin kịp thời cho nhân dân biết để chủ động phòng chống thiên tai, lụt bão, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại về người và tài sản.

Tập trung chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo xã điểm nông thôn mới của huyện làm điểm tại xã Ngọc phụng và một số thôn điểm sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới vào năm 2015. Quan tâm chi đạo thực tiêu chí cải tạo vườn tạp, vệ sinh môi trường, giao thông nông thôn và chỉnh trang nhà cửa. Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp.

Công nghiệp xây dựng – Thương mại và dịch vụ cần làm tốt hớn nữa công tác chuẩn bị đầu tư, tập trung nguồn vốn để đầu tư trọng điểm hoàn thành để phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư, Thực hiện tốt mời gọi đầu tư các công trình vừa và nhỏ để tạo việc làm cho con em trong huyện. Thực hiện xây dựng cở sở hạ tầng khu công nghiệp của huyện để mời các nhà đầu tư vào xây dựng nhà máy để có việc làm con em không phải đi làm ăn xa.

Các ngành các cấp đều có giải pháp tích cực đồng bộ để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh. Từng ngành đã có giải pháp rất cụ thể từng mực tiêu một, chẻ nhỏ các nội dung, xác định những khó khăn thuận lợi khách quan, chủ quan để đề ra nhiệm vụ giải pháp thực hiện thắng lợi năm 2015.

         Đồng chí  Đỗ Xuân Nam bí thư huyện ủy phát biểu nhấn mạnh nhiệm vụ hết sức quan trọng trong năm 2015 là năm kết thúc nhiệm kỳ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đảng toàn quốc vì vậy với tinh thần rất cao, đoàn kết nhất trí từ cấp ủy Đảng , chi bộ, đến cán bộ, nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Thường Xuân, chắc chắn sẽ hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra năm 2015. Lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp trong năm 2015.

Hội nghị nghe hội đồng thi đua khen thưởng của huyện công bố các quyết định của Thủ tướng chính phủ khen thưởng tập thể, cá nhân, quyết định khen thưởng của Chủ tịch ủy ban nhân tỉnh, Quyết định của chủ tịch ủy ban nhân huyện trong năm 2014 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ góp phần vào công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Đồng chí Cầm Bá Xuân Chủ tịch kết luận hội nghị và bế mạc hội nghị trong không khí phấn khởi của toàn Đảng toàn dân đang thi đua lập thành tích toàn diện cao nhất ngay từ ngày đầu tháng đầu của năm 2015.

        Với tinh thần khẩn trương phát huy truyền thống đoàn kết trung lòng xây dựng quê hương Thường Xuân sớm hoàn thành một huyện thoát nghèo nhanh bền vững tiến tới huyện cửu mẫu của các huyện miền núi Thanh hóa xứng đáng với Danh Nhân Cầm Bá Thước./.

Viết tin : Bí thư Đảng ủy xã Xuân Dương

       Đỗ Văn Hoan

UBND Huyện Triển Khai Các Giải Pháp Thực Hiện NQ BCH huyện ủy, Triển Khai NQ HĐND Huyện Lần thứ 10 Khóa XIX năm 2015 , Và Công Bố Quyết định Khen Thưởng của Các cấp.

Đăng lúc: 26/01/2015 09:25:58 (GMT+7)

Sáng ngày 16 tháng 01 năm 2015 tại hội trường tầng 2 huyện ủy Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ huyện và nghị quyết hội đồng nhân dân huyện lần thứ 10 khóa XIX ( 2011- 2016).

                 Tới dự hội nghị chỉ đạo có đồng chí Đỗ Xuân Nam bí thư huyện ủy, các đồng chí trong Ban thượng vụ huyện ủy, thường trực, hội đồng nhân, ủy ban nhân dân, các phòng ban ủy ban nhân dân, các ngành đoàn thể, chính trị xã hội huyện ủy, thủ trưởng các cơ quan của tỉnh đóng trên địa bàn tới dự.
        DSC00112.jpg

Các xã, thị trấn có các đồng chí Chủ tịch hội đồng nhân dân xã, chủ tịch ủy Ban nhân dân xã, văn phòng UBND, kế toán ngân sách, thống kê xã.

Sau bài khai mạc rất gắn gọn, đi vào trọng tâm chính của mục tiêu đề ra trong năm 2015 về phát triển kinh tế xã hội – quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện Thường Xuân. Đồng chí nhấn mạnh năm 2015 là năm hết sức quan trọng về kết thúc kế hoạch đề ra của Ban chấp hành đảng bộ huyện Thường Xuân khóa XVIII nhiệm kỳ ( 2010-2015) là năm có nhiều sự kiện mừng Đảng 85 tuổi, mừng Xuân ất mùi, mừng Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

        Đồng chí nhấn mạnh đây là cơ hội để tất cả các Đảng viên cán bộ và nhân dân biểu thị bằng việc làm cụ thể  cao nhất, hiệu quả nhất lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc.

Đồng chí Cầm Bá Đứng UVBTV huyện ủy phó chủ tịch UBND huyện trình bầy giải pháp thực hiện các mục tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội bảo đảm Quốc phòng – An Ninh năm 2015. Tập trung chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ những khó khăn, đẩy mạnh phát triển sản xuất, tạo đà cho phát triển kinh tế, xã hội, đẩy mạnh tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển mạnh mẽ cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, nhân rộng mô hình sản xuất. Một số xã có điều kiện thực hiện đổi thửa dồn điền tích tụ ruộng đất, để có cánh đồng mẫu lớn, có điều kiện cơ giới hóa ruộng đất, và đưa giống mới. Quan tâm thực hiện các chính sách xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho mọi tầng lớp nhân dân; Triển khai thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo, đào tạo nghề và giải quyết việc làm mới cho người lao động, tạo điều kiện cho con em xuất khẩu lao động Nước ngoài; Phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; tiếp tục đổi mới tạo điều kiện tốt cho đầu tư kinh doanh, thu hút vào các lĩnh vực công nghiệp- thương mại, dịch vụ du lịch, nhất là dịch vụ du lịch tâm linh Đền Cửa đạt, du lịch Hồ Cửa đạt, khu Bảo tồn  thiên nhiên Xuân Liên. Nhằm hoàn thành mọi chỉ tiêu đề ra 5 năm ( 2011-2015) mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII. Tăng cường công tác đấu tranh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Các chỉ tiêu phấn đấu chủ yếu năm 2015.

-Giá trị sản xuất thực tế tăng : 16%.

Trong đó:

Giá trị tăng của các ngành kinh tế:

+Nông – Lâm – Ngư nghiệp : Tăng 7%

+Công nghiệp-TTCN-XDCB: Tăng 18%

+Thương mại – dịch vụ : Tăng 19%

Cơ cấu các ngành kinh tế:

+Nông- lâm Ngư nghiệp chiếm 40,5%

+Công nghiệp-TTCN-XDCB: Tăng 19,5%

+Thương mại – dịch vụ : Tăng 40%

-Tổng diện tích giao trồng cả năm đạt 9.926 ha

-Năng xuất lúa BQ đạt 56/tạ/ha

-Sản lượng lương thực có hạt 34.460 tấn.

-Lương thực bình quân đầu người đạt 390 kg/người/năm.

-Thu nhập bình quân đầu người : 16,5 triệu đồng/ người/năm.

- Trồng cây cao su tiểu điền : 50 ha.

- Trồng rừng tập trung trên 1.000 ha

          + Cây quế : 100 ha                 

          + Cây các loại khác : trên 900 ha ( chủ yếu cây keo Úc)

-Thu ngân sách trên địa bàn đạt  47,453 tỷ ( trong đó quyền SD đất 9,1 tỷ đồng)

-Giảm tỷ suất sinh 2%0.

-Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 7,5%0

-Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm 1,4%

-Xây dựng 3 trường chuẩn quốc gia.

-Xây dựng 4 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, giai đoạn 2015-2020.

-Giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 6% trở lên.

-Số lao động được đào tạo nghề, hướng dẫn nghề 1.000 đến 1.200 người.

-Số lao động được giải quyết việc làm 1.500 người.

-Xuất khẩu lao động đi làm có thời hạn ở nước ngoài 150 người trở lên.

- Tỷ lệ phủ sóng phát thanh, truyền hình 98%.

-Tỷ lệ dân số được dùng nước hợp vệ sinh 96%.

-Tỷ lệ dân số dùng điện lưới quốc gia đạt 92-95%.

-Tỷ lệ che phủ rừng đạt 76%.

-Xây dựng nông thôn mới tăng bình quân 2 tiêu chí/xã.

Tăng cường công tác quản lý rừng tự nhiên, nâng cao năng lực cho phòng cháy chữa cháy rừng, bảo đảm nguồn nước phục vụ bền vững phòng cháy rừng, không để xảy ra tình trạng khai thác lâm sản trái phép, phát nương rãy làm trái phép, chú trọng công tác phát triển rừng hiện có, khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên, khoanh nuôi kết hợp trồng bổ sung cây bản địa. Chủ động bảo tồn cây quế giống, thu gom hạt giống quế bạn địa, tập trung sản xuất giống phục vụ trồng rừng của nhân dân, bảo đảm chỉ tiêu kế hoạch trồng quế tập trung.

Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng rộng rãi tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất để tăng giá trị và chất lượng nông sản, triển khai nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả. Thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, thành vừng chuyên canh nông nghiệp, cây công nghiệp, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu cây trồng có giá trị kinh tế thấp sang cây có giá trị kinh tế cao  hơn như cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, cây nguyên liệu cho bò sữa, tập trung cải tạo vườn tạp, sử dụng phân viên dúi sâu trong sản xuất nông nghiệp, khuyến khích các hộ gia đình phát triển chăn nuôi theo mô hình gia trại, chăn nuôi dưới tán rừng, các địa phương có điều kiện khuyến khích phát triển chăn nuôi trang trại quy mô hợp lý, tạo ra sản phẩm hàng hóa từ ngành chăn nuôi, lồng ghép các chương trình, nguồn vốn để phát huy hiệu quả vốn đầu tư của nhà nước,của nhân dân vốn vay ngân hàng, nhất là vốn vay ưu đãi của Ngân hàng chính sách. Chủ động phòng chống  các dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi nhằm kiểm soát, hạn chế dịch bệnh bùng phát thành dịch.

Triển khai tốt các biện pháp phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, thông tin kịp thời cho nhân dân biết để chủ động phòng chống thiên tai, lụt bão, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại về người và tài sản.

Tập trung chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo xã điểm nông thôn mới của huyện làm điểm tại xã Ngọc phụng và một số thôn điểm sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới vào năm 2015. Quan tâm chi đạo thực tiêu chí cải tạo vườn tạp, vệ sinh môi trường, giao thông nông thôn và chỉnh trang nhà cửa. Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp.

Công nghiệp xây dựng – Thương mại và dịch vụ cần làm tốt hớn nữa công tác chuẩn bị đầu tư, tập trung nguồn vốn để đầu tư trọng điểm hoàn thành để phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư, Thực hiện tốt mời gọi đầu tư các công trình vừa và nhỏ để tạo việc làm cho con em trong huyện. Thực hiện xây dựng cở sở hạ tầng khu công nghiệp của huyện để mời các nhà đầu tư vào xây dựng nhà máy để có việc làm con em không phải đi làm ăn xa.

Các ngành các cấp đều có giải pháp tích cực đồng bộ để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh. Từng ngành đã có giải pháp rất cụ thể từng mực tiêu một, chẻ nhỏ các nội dung, xác định những khó khăn thuận lợi khách quan, chủ quan để đề ra nhiệm vụ giải pháp thực hiện thắng lợi năm 2015.

         Đồng chí  Đỗ Xuân Nam bí thư huyện ủy phát biểu nhấn mạnh nhiệm vụ hết sức quan trọng trong năm 2015 là năm kết thúc nhiệm kỳ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đảng toàn quốc vì vậy với tinh thần rất cao, đoàn kết nhất trí từ cấp ủy Đảng , chi bộ, đến cán bộ, nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Thường Xuân, chắc chắn sẽ hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra năm 2015. Lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp trong năm 2015.

Hội nghị nghe hội đồng thi đua khen thưởng của huyện công bố các quyết định của Thủ tướng chính phủ khen thưởng tập thể, cá nhân, quyết định khen thưởng của Chủ tịch ủy ban nhân tỉnh, Quyết định của chủ tịch ủy ban nhân huyện trong năm 2014 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ góp phần vào công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Đồng chí Cầm Bá Xuân Chủ tịch kết luận hội nghị và bế mạc hội nghị trong không khí phấn khởi của toàn Đảng toàn dân đang thi đua lập thành tích toàn diện cao nhất ngay từ ngày đầu tháng đầu của năm 2015.

        Với tinh thần khẩn trương phát huy truyền thống đoàn kết trung lòng xây dựng quê hương Thường Xuân sớm hoàn thành một huyện thoát nghèo nhanh bền vững tiến tới huyện cửu mẫu của các huyện miền núi Thanh hóa xứng đáng với Danh Nhân Cầm Bá Thước./.

Viết tin : Bí thư Đảng ủy xã Xuân Dương

       Đỗ Văn Hoan

Dự báo thời tiết Thanh Hóa