Truy cập

Hôm nay:
6
Hôm qua:
101
Tuần này:
511
Tháng này:
3098
Tất cả:
445433

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN

Ngày 27/09/2013 11:09:27

THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN

1. Chủ tịch:
Đỗ Xuân Nam.    (Bí thư Huyện ủy)
Điện thoại:
                       
Thư điện tử:
namdx.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn      
 
 
2. Phó Chủ tịch:
Lương Văn Tám
Điện thoại:
 
Thư điện tử:
tamlv.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn      

3. Ủy viên:                                Điện Thoại:   
 
Lương Đình Luyện
    Thư Điện tử: 
THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN

1. Chủ tịch:
Đỗ Xuân Nam.    (Bí thư Huyện ủy)
Điện thoại:
                       
Thư điện tử:
namdx.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn      
 
 
2. Phó Chủ tịch:
Lương Văn Tám
Điện thoại:
 
Thư điện tử:
tamlv.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn      

3. Ủy viên:                                Điện Thoại:   
 
Lương Đình Luyện
    Thư Điện tử: 
Dự báo thời tiết Thanh Hóa