Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
1017728

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Xã Ngọc Phụng đưa Nghị quyết 09 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá đi vào cuộc sống

Ngày 14/07/2014 16:39:52

                 Sau khi tiếp thu nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết số 09 –NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi Thanh Hóa đến năm 2020”, do huyện Thường Xuân tổ chức cho cán bộ chủ chốt các cơ quan, ban ngành, các xã thị trấn. Ngọc Phụng đã xây dựng chương trình hành động, gắn thực hiện nghị quyết với công tác xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

       Đến nay xã Ngọc Phụng đã quán triệt, triển khai, xây dựng kế hoạch thực hiện và được cán bộ, đảng viên cùng người dân đồng tình, hưởng ứng, với chương trình hành động cụ thể, chặt chẽ, sáng tạo và khoa học. Ngọc Phụng đã có cách thức để giảm nghèo bằng phương pháp thống kê tổng số hộ nghèo, từ đó khảo sát các nguyên nhân dẫn đến nghèo như: nghèo do thiếu vốn sản xuất, thiếu đất canh tác, thiếu lao động, không có việc làm hoặc trây lười lao động vv… để từ đó đề ra những giải pháp, phân công tổ chức, cá nhân theo dõi giúp đỡ tạo điều kiện về vốn việc làm, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đồng thời xã đặt ra mục tiêu giảm nghèo cụ thể cho từng lộ trình với những giải pháp tương ứng như: năm 2014 giảm từ 2,5% đến 3% hộ nghèo; năm 2015 giảm từ 2% đến 2,5% tỷ lệ hộ nghèo… Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này Ông Lê Xuân Đấu Bí thư Đảng uỷ xã Ngọc Phụng cho biết: AT                                     

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực kết hợp với công tác chỉ đạo, điều hành trong phát triển chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp, thúc đẩy kinh doanh phát triển. Điển hình là xã đang tập trung lãnh đạo thâm canh các loại cây trồng chủ lực như: lúa, mía, cao su, quế… tổng sản lượng lương thực cây có hạt 6 tháng đầu năm là hơn 1.540 tấn đạt 56,67% kế hoạch năm; Năm 2014 xã xác định là năm tập trung cho công tác dồn điền đổi thửa xây dựng nông thôn mới do đó 6 tháng đầu năm đã thực hiện xong mô hình dồn điền đổi thửa tại thôn Xuân Lập trên diện tích đất 2 lúa là 32 ha với 270 hộ, đảm bảo thuận lợi cho việc áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, hiện nay xã đang tích cực vận động nhân dân thực hiện dồn điền, đổi thửa tại các thôn Xuân Thành, Hưng Long, Hoà Lâm và Phú Vinh, vận động nhân dân chuyển đổi diện tích các loại cây trồng kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế. Triển khai chuyển đổi mô hình cải tạo vườn tạp sang trồng táo, cam, chanh…  điển hình là mô hình trồng Thanh Long ruột đỏ trên diện tích 2,4 ha cho 36 hộ với tổng số tiền hỗ trợ là trên 257 triệu đồng, mô hình trồng Mít Thái trên diện tích 2,45 ha cho 54 hộ với tổng số tiền hỗ trợ là 19 triệu 600 nghìn đồng, mô hình giống lúa đại cương 8 tại thôn Hưng Long trên diện tích 1 ha gồm 30 hộ tham gia năng suất đạt 80 tạ/ ha. Ngành nghề, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp cũng phát triển mạnh toàn xã có 291 cơ sở sản xuất kinh doanh, thu nhập từ các ngành dịch vụ 6 tháng đạt 8,5 tỷ đồng, thu hút được một doanh nghiệp chế biến lâm sản có tổng vốn đầu tư là 10 tỷ đồng đã đi vào hoạt động góp phần giải quyết việc làm và thu nhập cho người dân, nhờ chính sách kích cầu và tạo môi trường đầu tư thuận lợi mà nhiều dịch vụ kinh doanh, buôn bán 2 bên tuyến đường 507 cũng đã phát triển mạnh mẽ tạo nên bộ mặt nông thôn mới ở xã Ngọc Phụng thêm sầm uất, khang trang.

         Trong chăn nuôi xã đã khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế; vốn vay và các nguồn vốn của nhà nước hỗ trợ nông dân phát triển chăn nuôi, nhờ đó các mô hình trang trại chăn nuôi trong xã phát triển mạnh mẽ, theo kế hoạch tổng đàn gia súc, gia cầm trong năm là 50 nghìn con, nhưng trong 6 tháng đầu năm đã có 38.500 con đạt 77% kế hoạch năm, du nhập 400 bọng ong nuôi thử nghiệm lấy mật.

Công tác xây dựng nông thôn mới được xã đặc biệt trú trọng, 6 tháng đầu năm 2014 tổng vốn đầu tư cho xây dựng NTM là trên 4 tỷ 600 triệu đồng, trong đó nhân dân đóng góp là 1 tỷ 122 triệu đồng dành cho xây dựng nhà văn hoá thôn, đường giao thông nội thôn…

Với mong muốn sớm đưa nghị quyết 09 đi vào cuộc sống góp phần tích cực vào công tác xoá đói giảm nghèo, xã Ngọc Phụng đang có những bước đi mạnh mẽ nhằm khai thác và phát huy thế mạnh sẵn có ở địa phương kết hợp với khai thác tiềm lực từ bên ngoài để hoàn thành tiêu chí số 2 về giao thông và tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hoá nâng tổng số các tiêu chí xã đã hoàn thành năm 2014 là 17/19 tiêu chí và phấn đấu đến năm 2015 sẽ là xã đầu tiên của huyện Thường Xuân hoàn thành công tác xây dựng nông thôn mới.

Để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch trong năm 2014 và những năm tiếp theo xã Ngọc Phụng  đang đẩy mạnh công tác phát triển chăn nuôi theo mô hình gia trại, trang trại; chuyển đổi cơ cấu cây trồng; dồn điền đổi thửa, thâm canh tăng vụ; nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư vào địa phương thông qua các chương trình dự án của nhà nước và các công ty, doanh nghiệp tạo việc làm và thu nhập cho người lao động địa phương, phấn đấu đến năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn trên 2% ( hiện nay tỷ lệ hộ nghèo của xã đang là 7,06 %), bình quân giai đoạn 2014- 2015 giảm 2 – 3 %/năm.

                                                                   Thực hiện: Đỗ Bảy- Văn Lâm

                                                                                  Đài TT-TH TX

Xã Ngọc Phụng đưa Nghị quyết 09 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá đi vào cuộc sống

Đăng lúc: 14/07/2014 16:39:52 (GMT+7)

                 Sau khi tiếp thu nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết số 09 –NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi Thanh Hóa đến năm 2020”, do huyện Thường Xuân tổ chức cho cán bộ chủ chốt các cơ quan, ban ngành, các xã thị trấn. Ngọc Phụng đã xây dựng chương trình hành động, gắn thực hiện nghị quyết với công tác xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

       Đến nay xã Ngọc Phụng đã quán triệt, triển khai, xây dựng kế hoạch thực hiện và được cán bộ, đảng viên cùng người dân đồng tình, hưởng ứng, với chương trình hành động cụ thể, chặt chẽ, sáng tạo và khoa học. Ngọc Phụng đã có cách thức để giảm nghèo bằng phương pháp thống kê tổng số hộ nghèo, từ đó khảo sát các nguyên nhân dẫn đến nghèo như: nghèo do thiếu vốn sản xuất, thiếu đất canh tác, thiếu lao động, không có việc làm hoặc trây lười lao động vv… để từ đó đề ra những giải pháp, phân công tổ chức, cá nhân theo dõi giúp đỡ tạo điều kiện về vốn việc làm, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đồng thời xã đặt ra mục tiêu giảm nghèo cụ thể cho từng lộ trình với những giải pháp tương ứng như: năm 2014 giảm từ 2,5% đến 3% hộ nghèo; năm 2015 giảm từ 2% đến 2,5% tỷ lệ hộ nghèo… Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này Ông Lê Xuân Đấu Bí thư Đảng uỷ xã Ngọc Phụng cho biết: AT                                     

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực kết hợp với công tác chỉ đạo, điều hành trong phát triển chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp, thúc đẩy kinh doanh phát triển. Điển hình là xã đang tập trung lãnh đạo thâm canh các loại cây trồng chủ lực như: lúa, mía, cao su, quế… tổng sản lượng lương thực cây có hạt 6 tháng đầu năm là hơn 1.540 tấn đạt 56,67% kế hoạch năm; Năm 2014 xã xác định là năm tập trung cho công tác dồn điền đổi thửa xây dựng nông thôn mới do đó 6 tháng đầu năm đã thực hiện xong mô hình dồn điền đổi thửa tại thôn Xuân Lập trên diện tích đất 2 lúa là 32 ha với 270 hộ, đảm bảo thuận lợi cho việc áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, hiện nay xã đang tích cực vận động nhân dân thực hiện dồn điền, đổi thửa tại các thôn Xuân Thành, Hưng Long, Hoà Lâm và Phú Vinh, vận động nhân dân chuyển đổi diện tích các loại cây trồng kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế. Triển khai chuyển đổi mô hình cải tạo vườn tạp sang trồng táo, cam, chanh…  điển hình là mô hình trồng Thanh Long ruột đỏ trên diện tích 2,4 ha cho 36 hộ với tổng số tiền hỗ trợ là trên 257 triệu đồng, mô hình trồng Mít Thái trên diện tích 2,45 ha cho 54 hộ với tổng số tiền hỗ trợ là 19 triệu 600 nghìn đồng, mô hình giống lúa đại cương 8 tại thôn Hưng Long trên diện tích 1 ha gồm 30 hộ tham gia năng suất đạt 80 tạ/ ha. Ngành nghề, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp cũng phát triển mạnh toàn xã có 291 cơ sở sản xuất kinh doanh, thu nhập từ các ngành dịch vụ 6 tháng đạt 8,5 tỷ đồng, thu hút được một doanh nghiệp chế biến lâm sản có tổng vốn đầu tư là 10 tỷ đồng đã đi vào hoạt động góp phần giải quyết việc làm và thu nhập cho người dân, nhờ chính sách kích cầu và tạo môi trường đầu tư thuận lợi mà nhiều dịch vụ kinh doanh, buôn bán 2 bên tuyến đường 507 cũng đã phát triển mạnh mẽ tạo nên bộ mặt nông thôn mới ở xã Ngọc Phụng thêm sầm uất, khang trang.

         Trong chăn nuôi xã đã khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế; vốn vay và các nguồn vốn của nhà nước hỗ trợ nông dân phát triển chăn nuôi, nhờ đó các mô hình trang trại chăn nuôi trong xã phát triển mạnh mẽ, theo kế hoạch tổng đàn gia súc, gia cầm trong năm là 50 nghìn con, nhưng trong 6 tháng đầu năm đã có 38.500 con đạt 77% kế hoạch năm, du nhập 400 bọng ong nuôi thử nghiệm lấy mật.

Công tác xây dựng nông thôn mới được xã đặc biệt trú trọng, 6 tháng đầu năm 2014 tổng vốn đầu tư cho xây dựng NTM là trên 4 tỷ 600 triệu đồng, trong đó nhân dân đóng góp là 1 tỷ 122 triệu đồng dành cho xây dựng nhà văn hoá thôn, đường giao thông nội thôn…

Với mong muốn sớm đưa nghị quyết 09 đi vào cuộc sống góp phần tích cực vào công tác xoá đói giảm nghèo, xã Ngọc Phụng đang có những bước đi mạnh mẽ nhằm khai thác và phát huy thế mạnh sẵn có ở địa phương kết hợp với khai thác tiềm lực từ bên ngoài để hoàn thành tiêu chí số 2 về giao thông và tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hoá nâng tổng số các tiêu chí xã đã hoàn thành năm 2014 là 17/19 tiêu chí và phấn đấu đến năm 2015 sẽ là xã đầu tiên của huyện Thường Xuân hoàn thành công tác xây dựng nông thôn mới.

Để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch trong năm 2014 và những năm tiếp theo xã Ngọc Phụng  đang đẩy mạnh công tác phát triển chăn nuôi theo mô hình gia trại, trang trại; chuyển đổi cơ cấu cây trồng; dồn điền đổi thửa, thâm canh tăng vụ; nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư vào địa phương thông qua các chương trình dự án của nhà nước và các công ty, doanh nghiệp tạo việc làm và thu nhập cho người lao động địa phương, phấn đấu đến năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn trên 2% ( hiện nay tỷ lệ hộ nghèo của xã đang là 7,06 %), bình quân giai đoạn 2014- 2015 giảm 2 – 3 %/năm.

                                                                   Thực hiện: Đỗ Bảy- Văn Lâm

                                                                                  Đài TT-TH TX

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)
Dự báo thời tiết Thanh Hóa