Truy cập

Hôm nay:
149
Hôm qua:
212
Tuần này:
826
Tháng này:
2480
Tất cả:
385853

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN

Ngày 27/09/2013 11:09:27

THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN

1. Chủ tịch:
Đỗ Xuân Nam.(Bí thư Huyện ủy)
Điện thoại:
Thư điện tử:
namdx.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
2. Phó Chủ tịch:
Lương Văn Tám
Điện thoại:
Thư điện tử:
tamlv.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn

3. Ủy viên: Điện Thoại:

Lương Đình Luyện
Thư Điện tử:
THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN

1. Chủ tịch:
Đỗ Xuân Nam.(Bí thư Huyện ủy)
Điện thoại:
Thư điện tử:
namdx.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
2. Phó Chủ tịch:
Lương Văn Tám
Điện thoại:
Thư điện tử:
tamlv.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn

3. Ủy viên: Điện Thoại:

Lương Đình Luyện
Thư Điện tử:
Dự báo thời tiết Thanh Hóa