Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
1017728

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Huyện Ủy Thường Xuân tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 18 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác thanh niên trong tình hình mới"

Ngày 30/07/2014 09:23:16

Sáng ngày 24/7, huyện ủy Thường Xuân đã tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị số 18, ngày 02/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác thanh niên trong tình hình mới" Đồng chí Đỗ Xuân Nam- BT HU, CT HĐND huyện phát biểu khai mạc và triển khai chỉ thị.

            Dự Hội nghị có các đồng chí trong BTV huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện; các tổ chức đoàn thể; các đồng chí Bí thư đảng bộ, Bí thư Đoàn thanh niên các xã, thị trấn, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; các Đảng uỷ trực thuộc.
          Chỉ thị số 18 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nêu rõ: Để tiếp tục phát huy vai trò xung kích của tổ chức Đoàn và lực lượng thanh niên trong sự nghiệp CNH, HĐH, xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh tiên tiến, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt 6 nội dung: Các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở phải đổi mới mạnh mẽ tư duy về công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong thời kỳ mới, phải coi xây dựng, củng cố, đổi mới hoạt động của tổ chức Đoàn và công tác đoàn kết tập hợp thanh niên là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy; ban thường vụ các huyện, thị, thành đoàn và đảng ủy các xã, phường, thị trấn tiến hành đánh giá đúng thực trạng về mặt tổ chức, số lượng đoàn viên, thanh niên, chất lượng cán bộ... Các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức Đoàn cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp; trong đó chú trọng nâng cao chất lượng đoàn viên; chất lượng chi đoàn, đoàn cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn đáp ứng yêu cầu. Cần đặc biệt chú trọng xây dựng và triển khai mạnh mẽ các mô hình giúp thanh niên lập thân, lập nghiệp; các mô hình sinh hoạt chi đoàn nông thôn. Trước mắt, trong năm 2014, 2015 tập trung củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên trong doanh nghiệp Nhà nước, công ty cổ phần có vốn Nhà nước, một số doanh nghiệp tư nhân có nhiều thanh niên, tiến tới thành lập tổ chức Đoàn. Ban cán sự UBND chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ngành có liên quan, tạo điều kiện để đưa các cơ sở sản xuất công nghiệp sử dụng nhiều lao động về nông thôn, tập trung đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn nhằm giải quyết việc làm tại chỗ để thanh niên tham gia tổ chức Đoàn, góp phần vào xây dựng nông thôn mới...
          Tiếp đó, tại hội nghị đã kế hoạch, hướng dẫn, chương trình hàng động thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác thanh niên trong tình hình mới” và tập trung thảo luận bàn các giải pháp thực hiện chỉ thị tại các cơ sở đoàn cũng như trong hệ thông chính trị từ huyện xuống cơ sở .
                                                                                               

Huyện Ủy Thường Xuân tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 18 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác thanh niên trong tình hình mới"

Đăng lúc: 30/07/2014 09:23:16 (GMT+7)

Sáng ngày 24/7, huyện ủy Thường Xuân đã tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị số 18, ngày 02/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác thanh niên trong tình hình mới" Đồng chí Đỗ Xuân Nam- BT HU, CT HĐND huyện phát biểu khai mạc và triển khai chỉ thị.

            Dự Hội nghị có các đồng chí trong BTV huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện; các tổ chức đoàn thể; các đồng chí Bí thư đảng bộ, Bí thư Đoàn thanh niên các xã, thị trấn, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; các Đảng uỷ trực thuộc.
          Chỉ thị số 18 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nêu rõ: Để tiếp tục phát huy vai trò xung kích của tổ chức Đoàn và lực lượng thanh niên trong sự nghiệp CNH, HĐH, xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh tiên tiến, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt 6 nội dung: Các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở phải đổi mới mạnh mẽ tư duy về công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong thời kỳ mới, phải coi xây dựng, củng cố, đổi mới hoạt động của tổ chức Đoàn và công tác đoàn kết tập hợp thanh niên là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy; ban thường vụ các huyện, thị, thành đoàn và đảng ủy các xã, phường, thị trấn tiến hành đánh giá đúng thực trạng về mặt tổ chức, số lượng đoàn viên, thanh niên, chất lượng cán bộ... Các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức Đoàn cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp; trong đó chú trọng nâng cao chất lượng đoàn viên; chất lượng chi đoàn, đoàn cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn đáp ứng yêu cầu. Cần đặc biệt chú trọng xây dựng và triển khai mạnh mẽ các mô hình giúp thanh niên lập thân, lập nghiệp; các mô hình sinh hoạt chi đoàn nông thôn. Trước mắt, trong năm 2014, 2015 tập trung củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên trong doanh nghiệp Nhà nước, công ty cổ phần có vốn Nhà nước, một số doanh nghiệp tư nhân có nhiều thanh niên, tiến tới thành lập tổ chức Đoàn. Ban cán sự UBND chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ngành có liên quan, tạo điều kiện để đưa các cơ sở sản xuất công nghiệp sử dụng nhiều lao động về nông thôn, tập trung đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn nhằm giải quyết việc làm tại chỗ để thanh niên tham gia tổ chức Đoàn, góp phần vào xây dựng nông thôn mới...
          Tiếp đó, tại hội nghị đã kế hoạch, hướng dẫn, chương trình hàng động thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác thanh niên trong tình hình mới” và tập trung thảo luận bàn các giải pháp thực hiện chỉ thị tại các cơ sở đoàn cũng như trong hệ thông chính trị từ huyện xuống cơ sở .
                                                                                               
Dự báo thời tiết Thanh Hóa