Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
1017728

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Huyện ủy

Ngày 27/09/2013 11:15:17

THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY
 
 
1.Bí thư:
Đỗ Xuân Nam
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
 
 
 
 
 
2.Phó Bí thư thường trực:
 
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
 
 
 
 
CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG
 
1.Văn phòng huyện ủy
 
 
1.Chánh văn phòng:
Trần Quốc Tuấn
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
 
 
 
 
 
2.Phó Chánh văn phòng:
Phạm Văn Đông
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
 
 
 
 
2.Ban tổ chức
 
 
1.Trưởng ban:
Nguyễn Đình Thành
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
 
 
 
 
 
2.Phó ban:
Lương Xuân Khánh
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
 
 
 
 
 
3.Phó ban:
Hồ Thị Nguyệt
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
 
 
 
 
3.Ban tuyên giáo
 
 
Trưởng ban:
Cầm Thị Mẫn
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
 
 
 
 
4.Ủy ban kiểm tra
 
 
Trưởng ban:
Trần Quang Hiệu
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
 
 
 
 
5.Ban dân vận
 
 
1.Trưởng ban:
Cầm Bá Lâm
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
 
 
 
 
 
2.Phó ban:
Lê Thanh Hải
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
 
 
 
 
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
 
 
1.Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện
 
 
1.Giám đốc:
Nguyễn Trọng Năm
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
 
 
 
 
 
2.Phó Giám đốc:
Lê Văn Phúc
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
 

THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY
 
 
1.Bí thư:
Đỗ Xuân Nam
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
 
 
 
 
 
2.Phó Bí thư thường trực:
 
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
 
 
 
 
CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG
 
1.Văn phòng huyện ủy
 
 
1.Chánh văn phòng:
Trần Quốc Tuấn
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
 
 
 
 
 
2.Phó Chánh văn phòng:
Phạm Văn Đông
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
 
 
 
 
2.Ban tổ chức
 
 
1.Trưởng ban:
Nguyễn Đình Thành
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
 
 
 
 
 
2.Phó ban:
Lương Xuân Khánh
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
 
 
 
 
 
3.Phó ban:
Hồ Thị Nguyệt
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
 
 
 
 
3.Ban tuyên giáo
 
 
Trưởng ban:
Cầm Thị Mẫn
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
 
 
 
 
4.Ủy ban kiểm tra
 
 
Trưởng ban:
Trần Quang Hiệu
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
 
 
 
 
5.Ban dân vận
 
 
1.Trưởng ban:
Cầm Bá Lâm
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
 
 
 
 
 
2.Phó ban:
Lê Thanh Hải
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
 
 
 
 
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
 
 
1.Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện
 
 
1.Giám đốc:
Nguyễn Trọng Năm
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
 
 
 
 
 
2.Phó Giám đốc:
Lê Văn Phúc
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
 

Dự báo thời tiết Thanh Hóa