Truy cập

Hôm nay:
111
Hôm qua:
212
Tuần này:
788
Tháng này:
2442
Tất cả:
385815

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Huyện ủy

Ngày 27/09/2013 11:15:17

THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY
1.Bí thư:
Đỗ Xuân Nam
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Phó Bí thư thường trực:
Điện thoại:
Thư điện tử:
CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG
1.Văn phòng huyện ủy
1.Chánh văn phòng:
Trần Quốc Tuấn
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Phó Chánh văn phòng:
Phạm Văn Đông
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Ban tổ chức
1.Trưởng ban:
Nguyễn Đình Thành
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Phó ban:
Lương Xuân Khánh
Điện thoại:
Thư điện tử:
3.Phó ban:
Hồ Thị Nguyệt
Điện thoại:
Thư điện tử:
3.Ban tuyên giáo
Trưởng ban:
Cầm Thị Mẫn
Điện thoại:
Thư điện tử:
4.Ủy ban kiểm tra
Trưởng ban:
Trần Quang Hiệu
Điện thoại:
Thư điện tử:
5.Ban dân vận
1.Trưởng ban:
Cầm Bá Lâm
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Phó ban:
Lê Thanh Hải
Điện thoại:
Thư điện tử:
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
1.Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện
1.Giám đốc:
Nguyễn Trọng Năm
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Phó Giám đốc:
Lê Văn Phúc
Điện thoại:
Thư điện tử:

THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY
1.Bí thư:
Đỗ Xuân Nam
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Phó Bí thư thường trực:
Điện thoại:
Thư điện tử:
CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG
1.Văn phòng huyện ủy
1.Chánh văn phòng:
Trần Quốc Tuấn
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Phó Chánh văn phòng:
Phạm Văn Đông
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Ban tổ chức
1.Trưởng ban:
Nguyễn Đình Thành
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Phó ban:
Lương Xuân Khánh
Điện thoại:
Thư điện tử:
3.Phó ban:
Hồ Thị Nguyệt
Điện thoại:
Thư điện tử:
3.Ban tuyên giáo
Trưởng ban:
Cầm Thị Mẫn
Điện thoại:
Thư điện tử:
4.Ủy ban kiểm tra
Trưởng ban:
Trần Quang Hiệu
Điện thoại:
Thư điện tử:
5.Ban dân vận
1.Trưởng ban:
Cầm Bá Lâm
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Phó ban:
Lê Thanh Hải
Điện thoại:
Thư điện tử:
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
1.Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện
1.Giám đốc:
Nguyễn Trọng Năm
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Phó Giám đốc:
Lê Văn Phúc
Điện thoại:
Thư điện tử:

Dự báo thời tiết Thanh Hóa