Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
1017728

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Đại Hội Đại Biểu Các Dân Tộc Thiểu Số Huyện Thường Xuân Lần Thứ II ( 2014- 2019)

Ngày 11/08/2014 14:20:09

Sáng ngày 08 tháng 8 năm 2014 huyện Thường Xuân tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ II (2014-2019).

Thực hiện kế hoạch của Ban Thượng vụ huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện phối hợp Mặt trận tổ quốc thực hiện tổng kết tình hình dân tộc, công tác dân tộc và phong trào thi đua yêu nước của đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Thường Xuân giai đoạn 2009-2014; phương hướng nhiệm vụ công tác dân tộc giai đoạn 2014-2019.

Tới dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Thành nguyên Bí thư Huyện ủy Thường Xuân, Trưởng ban dân vận tỉnh, đồng chí Cầm Bá Tường Phó Trưởng Ban dân tộc tỉnh, Lãnh đạo Mặt trận tổ quốc tỉnh, các ngành cấp tỉnh; các huyện bạn: Thọ Xuân, Hà Trung, Ngọc Lạc, Lang Chánh, Triệu sơn, Như Thanh, Như Xuân…

Có mặt 120 đại biểu, đại diện cho hơn 51 nghìn đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Thường Xuân.

Bài khai mạc của đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Cầm Bá Xuân nêu rõ những thành tựu của nhân dân huyện Thường Xuân trong 5 năm qua đã đạt những thành tích đáng tự hào trong công cuộc đổi mới, xây dựng nông thôn mới trên quê hương Quế Ngọc Châu Thường, sự gắn bó đoàn kết của các đồng bào dân tộc thiểu số chung tay xây dựng quê hương, đất nước. Đến nay các tuyến đường giao thông đã nhựa hóa đến trung tâm các xã, điện lưới quốc gia đã đến với tất cả các xã trong huyện, hệ thống thông tin liên lạc, viễn thông đã đến với vùng biên giới khó khăn nhất.

ĐH Dân Tộc1.jpg
Đồng chí Cầm Bá Xuân khai mạc HN

 

Các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn đã đến với người dân, tạo nên sức phát triển mới, làm thay đổi nhận thức về sản xuất hàng hóa, thay đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tìm những phương án sản xuất có hiểu quả kinh tế cao đem lại lợi ích cho người dân, có như vậy nhân dân mới có thể làm giầu ngay trên mạnh đất của mình.

Thông qua báo cáo tổng kết tình hình dân tộc, công tác dân tộc và phong trào thi đua yêu nước của đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Thường Xuân giai đoạn 2009-2014 đã đánh giá rõ những kết quả  đạt được đó là tăng trưởng kinh tế phát triển khá  đạt 14,5% năm, thu nhập bình quân đầu người 12/triệu/năm, thu ngân sách ngày càng cao, dự nợ vay 2 ngân hàng đạt tới 600 tỷ đồng, giảm nghèo nhanh đến nay chỉ còn 29,79%. Con em các dân tộc đến tuổi được đến trường học, hệ thống trường học được kiên cố hóa căn bản, hiện nay cả huyện đã đạt trên 20% trường chuẩn quốc gia, hàng năm các cháu học sinh đậu đại học năm sau cao hơn năm trước, chất lượng giáo dục được nâng lên một bước, công tác xã hội hóa giáo dục đã dần đi vào chiều sâu.

Công tác y tế đã làm tốt việc tuyên truyền đến  với người dân biết phòng ngừa bệnh dịch, thực hiện phòng là chính. Đồng thời đầu tư trang thiết bị nâng cao chất lượng khám chữa bệnh chất lượng cao tại huyện nhằm giảm tại cho bệnh viện tuyến trên.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, bảo tồn những truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình, tôn vinh những điệu khặp, những lễ hội mang tính bản sắc của dân tộc mình, khơi dậy tự hào truyền thống của dân tộc mình. Thực hiện xây dựng nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của mình, chống lãng phí, đến nay đã có 100% các thôn, bản, cơ quan đã khai trương làng văn hóa, cơ quan văn hóa, có hương ước được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Công tác an ninh trên địa bàn toàn huyện ổn định không có điểm nóng xảy ra, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Hội nghị thảo luận dân chủ thẳng thắn bằng những bài tham luận của các đại biểu đã được đăng ký do vậy chất lượng phát biểu gắn gọn đúng chủ đề để lại cho mọi người nghe cảm nhận được các nội dung của từng vùng, từng địa phương có mặt mạnh yếu, thuận lợi khó khăn cần khắc phục. Qua diễn đàn này đã khơi dậy niềm tự hào dân tộc trên quê hương Quế Ngọc Châu Thường.

Qua bài phát biểu chỉ đạo, đánh giá thành tích trong 5 năm qua và những nhiệm vụ phương hướng trong thời gian năm năm tới của nhân dân huyện Thường Xuân nói chung và các dân tộc tiểu số huyện nhà nói riêng, phấn đấu mục tiêu là:

- Phấn đấu 100%  số xã và thôn bản có đường giao thông cứng hóa, công trình phúc lợi đảm bảo phục vụ cho đời sống sinh hoạt cộng đồng;

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 16% trở lên;

- Thu nhập bình quân đầu người 14 triệu đồng/năm trở lên;

- Lương thực bình quân đầu người hàng năm đạt từ 360kg - 410 kg/người/năm;

- Tỷ lệ hộ nghèo là người DTTS  dưới 25%;

- Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh 95%;

- 100% số hộ nghèo DTTS không còn nhà tạm bợ;

-  Có 80%  xã, làng, cơ quan được công nhận xã, làng, cơ quan văn hóa;

-  Có 50% số trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia;

-  Có 100% xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế;

- 100% hộ dân được nghe đài truyền thanh và xem truyền hình trung ương;

- 100% học sinh, sinh viên cử tuyển được quản lý và bố trí việc làm;

- 100% hộ dân được dùng điện lưới QG;

- Tỷ lệ độ che phủ rừng 77% trở lên;

- Có 35% trở lên lao động là người DTTS được qua đào tạo và tập huấn;

- Đạt chỉ tiêu XDNTM bình quân năm 9,2 tiêu chí/xã.

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Thường Xuân lần thứ II bầu 17 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh.

Đại hội vinh danh và khen thưởng 120 đại biểu người dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trong công cuộc xây dựng quê hương đổi mới và xây dựng Nông thôn mới.

Sau ý kiến của đồng chí Nguyễn Văn Thành Trưởng Ban dân vận của tỉnh là ý kiến chỉ đạo toàn diện của đồng chí Đỗ Xuân Nam - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch hội đồng nhân dân huyện nêu rõ những thành tích xuất sắc của đồng bào dân tộc huyện nhà đã đoàn kết một lòng theo Đảng xây dựng quê hương Thường Xuân mạnh về kinh tế, ổn định về chính trị, vững về quốc phòng, thực hiện mục tiêu dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

ĐH Dân Tộc2.jpg
Đồng chí Đỗ Xuân Nam phát biểu tại HN

Mọi ý trí nguyện vọng và quyết tâm của Đảng bộ và đồng bào các dân tộc thể hiện đầy đủ qua qua quyết tâm thư gửi Đại hội đại biểu  các dân tộc cấp tỉnh thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Giarai hay Eđê, Xê Đăng hay Bana các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là Anh em ruột thịt, Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ có nhau, no đói giúp nhau… Chúng ta phải thương yêu nhau, phải kính trọng nhau, phải giúp đỡ nhau để mưu cầu hạnh phúc chung của chúng ta và con cháu chúng ta. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không hề giảm bớt”.

Đồng chí Cầm Bá Xuân - Chủ tịch UBND huyện tiếp thu mọi ý kiến của các đại biểu tham ra, đặc biệt là ý kiến của đồng chí Nguyễn Văn Thành và đồng chí Đỗ Xuân Nam. Trong bài bế mạc đồng chí nhấn mạnh quyết tâm cao của toàn Đảng bộ và nhân dân  huyện Thường Xuân luôn tâm niệm rằng Nước Việt Nam là một, dân tộc việt Nam là một, Thường Xuân là đất của đất Việt Nam, Thường Xuân là người Việt Nam, các dân tộc Thường Xuân mãi sát cánh trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Đồng bào các dân tộc Thường Xuân mong muốn Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân cả nước tiếp tục giúp đỡ về mọi mặt, để Thường Xuân sớm thoát nghèo, phát triển toàn diện vững chắc trong sự nghiệp phát triển chung của cả nước, cùng thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Với tinh thần "Các Dân tộc thiểu số huyện Thường Xuân bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ và phát triển"!

                                                                   Đỗ Hoan – Xuân Huệ

Đại Hội Đại Biểu Các Dân Tộc Thiểu Số Huyện Thường Xuân Lần Thứ II ( 2014- 2019)

Đăng lúc: 11/08/2014 14:20:09 (GMT+7)

Sáng ngày 08 tháng 8 năm 2014 huyện Thường Xuân tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ II (2014-2019).

Thực hiện kế hoạch của Ban Thượng vụ huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện phối hợp Mặt trận tổ quốc thực hiện tổng kết tình hình dân tộc, công tác dân tộc và phong trào thi đua yêu nước của đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Thường Xuân giai đoạn 2009-2014; phương hướng nhiệm vụ công tác dân tộc giai đoạn 2014-2019.

Tới dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Thành nguyên Bí thư Huyện ủy Thường Xuân, Trưởng ban dân vận tỉnh, đồng chí Cầm Bá Tường Phó Trưởng Ban dân tộc tỉnh, Lãnh đạo Mặt trận tổ quốc tỉnh, các ngành cấp tỉnh; các huyện bạn: Thọ Xuân, Hà Trung, Ngọc Lạc, Lang Chánh, Triệu sơn, Như Thanh, Như Xuân…

Có mặt 120 đại biểu, đại diện cho hơn 51 nghìn đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Thường Xuân.

Bài khai mạc của đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Cầm Bá Xuân nêu rõ những thành tựu của nhân dân huyện Thường Xuân trong 5 năm qua đã đạt những thành tích đáng tự hào trong công cuộc đổi mới, xây dựng nông thôn mới trên quê hương Quế Ngọc Châu Thường, sự gắn bó đoàn kết của các đồng bào dân tộc thiểu số chung tay xây dựng quê hương, đất nước. Đến nay các tuyến đường giao thông đã nhựa hóa đến trung tâm các xã, điện lưới quốc gia đã đến với tất cả các xã trong huyện, hệ thống thông tin liên lạc, viễn thông đã đến với vùng biên giới khó khăn nhất.

ĐH Dân Tộc1.jpg
Đồng chí Cầm Bá Xuân khai mạc HN

 

Các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn đã đến với người dân, tạo nên sức phát triển mới, làm thay đổi nhận thức về sản xuất hàng hóa, thay đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tìm những phương án sản xuất có hiểu quả kinh tế cao đem lại lợi ích cho người dân, có như vậy nhân dân mới có thể làm giầu ngay trên mạnh đất của mình.

Thông qua báo cáo tổng kết tình hình dân tộc, công tác dân tộc và phong trào thi đua yêu nước của đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Thường Xuân giai đoạn 2009-2014 đã đánh giá rõ những kết quả  đạt được đó là tăng trưởng kinh tế phát triển khá  đạt 14,5% năm, thu nhập bình quân đầu người 12/triệu/năm, thu ngân sách ngày càng cao, dự nợ vay 2 ngân hàng đạt tới 600 tỷ đồng, giảm nghèo nhanh đến nay chỉ còn 29,79%. Con em các dân tộc đến tuổi được đến trường học, hệ thống trường học được kiên cố hóa căn bản, hiện nay cả huyện đã đạt trên 20% trường chuẩn quốc gia, hàng năm các cháu học sinh đậu đại học năm sau cao hơn năm trước, chất lượng giáo dục được nâng lên một bước, công tác xã hội hóa giáo dục đã dần đi vào chiều sâu.

Công tác y tế đã làm tốt việc tuyên truyền đến  với người dân biết phòng ngừa bệnh dịch, thực hiện phòng là chính. Đồng thời đầu tư trang thiết bị nâng cao chất lượng khám chữa bệnh chất lượng cao tại huyện nhằm giảm tại cho bệnh viện tuyến trên.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, bảo tồn những truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình, tôn vinh những điệu khặp, những lễ hội mang tính bản sắc của dân tộc mình, khơi dậy tự hào truyền thống của dân tộc mình. Thực hiện xây dựng nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của mình, chống lãng phí, đến nay đã có 100% các thôn, bản, cơ quan đã khai trương làng văn hóa, cơ quan văn hóa, có hương ước được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Công tác an ninh trên địa bàn toàn huyện ổn định không có điểm nóng xảy ra, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Hội nghị thảo luận dân chủ thẳng thắn bằng những bài tham luận của các đại biểu đã được đăng ký do vậy chất lượng phát biểu gắn gọn đúng chủ đề để lại cho mọi người nghe cảm nhận được các nội dung của từng vùng, từng địa phương có mặt mạnh yếu, thuận lợi khó khăn cần khắc phục. Qua diễn đàn này đã khơi dậy niềm tự hào dân tộc trên quê hương Quế Ngọc Châu Thường.

Qua bài phát biểu chỉ đạo, đánh giá thành tích trong 5 năm qua và những nhiệm vụ phương hướng trong thời gian năm năm tới của nhân dân huyện Thường Xuân nói chung và các dân tộc tiểu số huyện nhà nói riêng, phấn đấu mục tiêu là:

- Phấn đấu 100%  số xã và thôn bản có đường giao thông cứng hóa, công trình phúc lợi đảm bảo phục vụ cho đời sống sinh hoạt cộng đồng;

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 16% trở lên;

- Thu nhập bình quân đầu người 14 triệu đồng/năm trở lên;

- Lương thực bình quân đầu người hàng năm đạt từ 360kg - 410 kg/người/năm;

- Tỷ lệ hộ nghèo là người DTTS  dưới 25%;

- Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh 95%;

- 100% số hộ nghèo DTTS không còn nhà tạm bợ;

-  Có 80%  xã, làng, cơ quan được công nhận xã, làng, cơ quan văn hóa;

-  Có 50% số trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia;

-  Có 100% xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế;

- 100% hộ dân được nghe đài truyền thanh và xem truyền hình trung ương;

- 100% học sinh, sinh viên cử tuyển được quản lý và bố trí việc làm;

- 100% hộ dân được dùng điện lưới QG;

- Tỷ lệ độ che phủ rừng 77% trở lên;

- Có 35% trở lên lao động là người DTTS được qua đào tạo và tập huấn;

- Đạt chỉ tiêu XDNTM bình quân năm 9,2 tiêu chí/xã.

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Thường Xuân lần thứ II bầu 17 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh.

Đại hội vinh danh và khen thưởng 120 đại biểu người dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trong công cuộc xây dựng quê hương đổi mới và xây dựng Nông thôn mới.

Sau ý kiến của đồng chí Nguyễn Văn Thành Trưởng Ban dân vận của tỉnh là ý kiến chỉ đạo toàn diện của đồng chí Đỗ Xuân Nam - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch hội đồng nhân dân huyện nêu rõ những thành tích xuất sắc của đồng bào dân tộc huyện nhà đã đoàn kết một lòng theo Đảng xây dựng quê hương Thường Xuân mạnh về kinh tế, ổn định về chính trị, vững về quốc phòng, thực hiện mục tiêu dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

ĐH Dân Tộc2.jpg
Đồng chí Đỗ Xuân Nam phát biểu tại HN

Mọi ý trí nguyện vọng và quyết tâm của Đảng bộ và đồng bào các dân tộc thể hiện đầy đủ qua qua quyết tâm thư gửi Đại hội đại biểu  các dân tộc cấp tỉnh thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Giarai hay Eđê, Xê Đăng hay Bana các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là Anh em ruột thịt, Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ có nhau, no đói giúp nhau… Chúng ta phải thương yêu nhau, phải kính trọng nhau, phải giúp đỡ nhau để mưu cầu hạnh phúc chung của chúng ta và con cháu chúng ta. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không hề giảm bớt”.

Đồng chí Cầm Bá Xuân - Chủ tịch UBND huyện tiếp thu mọi ý kiến của các đại biểu tham ra, đặc biệt là ý kiến của đồng chí Nguyễn Văn Thành và đồng chí Đỗ Xuân Nam. Trong bài bế mạc đồng chí nhấn mạnh quyết tâm cao của toàn Đảng bộ và nhân dân  huyện Thường Xuân luôn tâm niệm rằng Nước Việt Nam là một, dân tộc việt Nam là một, Thường Xuân là đất của đất Việt Nam, Thường Xuân là người Việt Nam, các dân tộc Thường Xuân mãi sát cánh trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Đồng bào các dân tộc Thường Xuân mong muốn Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân cả nước tiếp tục giúp đỡ về mọi mặt, để Thường Xuân sớm thoát nghèo, phát triển toàn diện vững chắc trong sự nghiệp phát triển chung của cả nước, cùng thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Với tinh thần "Các Dân tộc thiểu số huyện Thường Xuân bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ và phát triển"!

                                                                   Đỗ Hoan – Xuân Huệ

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)
Dự báo thời tiết Thanh Hóa