Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
1017728

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

4 thôn bản giáp biên của xã Bát Mọt được Đầu tư loa truyền thanh.

Ngày 29/10/2014 10:36:34

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, Biên giới, Hải đảo UBND huyện Thường Xuân vừa đầu tư lắp đặt hệ thống loa truyền thanh cho 4 thôn bản giáp biên của xã Bát Mọt huyện Thường Xuân.

Tổng kinh phí đầu tư cho chương trình này là gần 80 triệu đồng, bao gồm các thiết bị như: tăng âm 150W, Đầu đĩa, Đài Catset, Micro và 4 loa phóng. Các thôn được đầu tư là thôn Khẹo; Đục; Vịn và thôn Ruộng.

DSCN2956[1].jpg         

             Với mục tiêu xây dựng và củng cố hệ thống thông tin tuyên truyền rộng khắp đến tận cơ sở thôn, bản, cụm dân cư… Nhằm đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà Nước, thông tin các hoạt động trên các lĩnh vực: Chính trị, phát triển Kinh tế, Văn hóa - Xã hội, phổ biến Khoa học - Kỹ thuật đến với người dân miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo, đảm bảo thông tin kịp thời giữa các vùng miền; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân; ngăn chặn, đẩy lùi những hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, góp phần đảm bảo an ninh, quốc phòng ở khu vực biên giới…

 

                                                                                                                         Đỗ Bảy

                                                                                      Đài TT – TH Thường Xuân

4 thôn bản giáp biên của xã Bát Mọt được Đầu tư loa truyền thanh.

Đăng lúc: 29/10/2014 10:36:34 (GMT+7)

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, Biên giới, Hải đảo UBND huyện Thường Xuân vừa đầu tư lắp đặt hệ thống loa truyền thanh cho 4 thôn bản giáp biên của xã Bát Mọt huyện Thường Xuân.

Tổng kinh phí đầu tư cho chương trình này là gần 80 triệu đồng, bao gồm các thiết bị như: tăng âm 150W, Đầu đĩa, Đài Catset, Micro và 4 loa phóng. Các thôn được đầu tư là thôn Khẹo; Đục; Vịn và thôn Ruộng.

DSCN2956[1].jpg         

             Với mục tiêu xây dựng và củng cố hệ thống thông tin tuyên truyền rộng khắp đến tận cơ sở thôn, bản, cụm dân cư… Nhằm đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà Nước, thông tin các hoạt động trên các lĩnh vực: Chính trị, phát triển Kinh tế, Văn hóa - Xã hội, phổ biến Khoa học - Kỹ thuật đến với người dân miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo, đảm bảo thông tin kịp thời giữa các vùng miền; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân; ngăn chặn, đẩy lùi những hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, góp phần đảm bảo an ninh, quốc phòng ở khu vực biên giới…

 

                                                                                                                         Đỗ Bảy

                                                                                      Đài TT – TH Thường Xuân

Dự báo thời tiết Thanh Hóa