Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
1017728

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Xã Xuân Cẩm tổ chức tổng kết 5 năm công tác dân tộc giai đoạn 2009- 2014.

Ngày 16/07/2014 14:02:24

Xã Xuân Cẩm vừa tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2009- 2014; Tại buổi lễ tổng kết đã có 3 tập thể; 6 cá nhân được khen thưởng, hội nghị cũng đã bầu chọn 6 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Thường Xuân lần thứ 2 năm 2014 dự kiến được tổ chức vào tháng 8 sắp tới. Phản ánh của phóng viên chúng tôi tại xã Xuân Cẩm.

 Xuân Cẩm là một xã miền núi thấp của huyện Thường Xuân, toàn xã có 895 hộ, hơn 3.970 khẩu, trong đó, dân tộc Thái chiếm 85% dân số, còn lại là dân tộc kinh. Là địa phương giáp trung tâm huyện nhưng đời sống kinh tế, xã hội của xã Xuân Cẩm còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo  chiếm 26,9 %; hộ cận nghèo chiếm 21,2%. Trong 5 năm qua, cấp ủy đảng, chính quyền xã Xuân cẩm đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền rộng rãi trong quần chúng nhân dân và triển khai thực hiện các chính sách, chương trình, dự án hỗ trợ  đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số như chủ trương về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn; chương trình 134, 135, 167; chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất, cho vay vốn phát triển sản xuất; chính sách trợ giá, trợ cước và các chương trình, dự án khác của nhà nước. Kết quả, đã có 143 hộ được hỗ trợ xây dựng nhà 167, trên 1 nghìn hộ dân được vay vốn ưu đãi với tổng số tiền hơn 27 tỷ đồng để đầu tư phát triển sản xuất; hỗ trợ  về tiền điện cho mỗi hộ 30.000 đồng/ tháng; chính sách hỗ trợ  về giống, phân bón; hỗ trợ học sinh bán trú; hỗ trợ gạo cho học sinh.... Cơ sở hạ tầng vùng đồng bào dân tộc như điện, trường học, đường giao thông, nước sinh hoạt ... được đầu tư xây dựng. Công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc được quan tâm. Nhờ đó, đời sống kinh tế, xã hội của đồng bào dân tộc thiểu số ngày một đi lên. Kinh tế hàng năm có bước tăng trưởng khá. Đã có nhiều mô hình phát triển kinh tế mang lại thu nhập cao như mô hình kinh tế trang trại của gia đình ông Lữ văn Chuyện, Lũ Xuân Tiến , thôn Thanh Xuân... Chất lương giáo dục,  y tế có nhiều chuyển biên tích cực. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đoàn kết dân tộc trên địa bàn trong 5 năm qua được giữ vững và ổn định.

          Mặc dù có  bước đi lên đáng kể nhưng tình hình trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số của xã Xuân Cẩm còn nhiều vấn đề cần tập trung giải quyết như phát triển kinh tế,  cơ sở hạ tầng vẫn còn hạn chế. Kết quả xóa đói giảm nghèo chưa vững chắc. Việc nâng cao trình độ dân trí và xây dựng các thiết chế văn hóa còn chậm... Trên cơ sở đó,  xã  Xuân Cẩm đã đề ra phương hướng phấn đấu năm 2014 tỷ lệ hộ nghèo giảm 10%. Đến năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số còn dưới 17% và đến năm 2018 còn 5,1%. Các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc được bảo tồn và phát triển.

         

                                                                                                                      Nguyên- Trường.

Xã Xuân Cẩm tổ chức tổng kết 5 năm công tác dân tộc giai đoạn 2009- 2014.

Đăng lúc: 16/07/2014 14:02:24 (GMT+7)

Xã Xuân Cẩm vừa tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2009- 2014; Tại buổi lễ tổng kết đã có 3 tập thể; 6 cá nhân được khen thưởng, hội nghị cũng đã bầu chọn 6 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Thường Xuân lần thứ 2 năm 2014 dự kiến được tổ chức vào tháng 8 sắp tới. Phản ánh của phóng viên chúng tôi tại xã Xuân Cẩm.

 Xuân Cẩm là một xã miền núi thấp của huyện Thường Xuân, toàn xã có 895 hộ, hơn 3.970 khẩu, trong đó, dân tộc Thái chiếm 85% dân số, còn lại là dân tộc kinh. Là địa phương giáp trung tâm huyện nhưng đời sống kinh tế, xã hội của xã Xuân Cẩm còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo  chiếm 26,9 %; hộ cận nghèo chiếm 21,2%. Trong 5 năm qua, cấp ủy đảng, chính quyền xã Xuân cẩm đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền rộng rãi trong quần chúng nhân dân và triển khai thực hiện các chính sách, chương trình, dự án hỗ trợ  đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số như chủ trương về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn; chương trình 134, 135, 167; chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất, cho vay vốn phát triển sản xuất; chính sách trợ giá, trợ cước và các chương trình, dự án khác của nhà nước. Kết quả, đã có 143 hộ được hỗ trợ xây dựng nhà 167, trên 1 nghìn hộ dân được vay vốn ưu đãi với tổng số tiền hơn 27 tỷ đồng để đầu tư phát triển sản xuất; hỗ trợ  về tiền điện cho mỗi hộ 30.000 đồng/ tháng; chính sách hỗ trợ  về giống, phân bón; hỗ trợ học sinh bán trú; hỗ trợ gạo cho học sinh.... Cơ sở hạ tầng vùng đồng bào dân tộc như điện, trường học, đường giao thông, nước sinh hoạt ... được đầu tư xây dựng. Công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc được quan tâm. Nhờ đó, đời sống kinh tế, xã hội của đồng bào dân tộc thiểu số ngày một đi lên. Kinh tế hàng năm có bước tăng trưởng khá. Đã có nhiều mô hình phát triển kinh tế mang lại thu nhập cao như mô hình kinh tế trang trại của gia đình ông Lữ văn Chuyện, Lũ Xuân Tiến , thôn Thanh Xuân... Chất lương giáo dục,  y tế có nhiều chuyển biên tích cực. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đoàn kết dân tộc trên địa bàn trong 5 năm qua được giữ vững và ổn định.

          Mặc dù có  bước đi lên đáng kể nhưng tình hình trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số của xã Xuân Cẩm còn nhiều vấn đề cần tập trung giải quyết như phát triển kinh tế,  cơ sở hạ tầng vẫn còn hạn chế. Kết quả xóa đói giảm nghèo chưa vững chắc. Việc nâng cao trình độ dân trí và xây dựng các thiết chế văn hóa còn chậm... Trên cơ sở đó,  xã  Xuân Cẩm đã đề ra phương hướng phấn đấu năm 2014 tỷ lệ hộ nghèo giảm 10%. Đến năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số còn dưới 17% và đến năm 2018 còn 5,1%. Các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc được bảo tồn và phát triển.

         

                                                                                                                      Nguyên- Trường.

Dự báo thời tiết Thanh Hóa