Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
1017728

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Ủy ban MTTQ huyện

Ngày 27/09/2013 11:15:17

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ ĐOÀN THỂ
 
1.Mặt Trận Tổ Quốc
 
 
1.Chủ tịch:
Hồ Văn Dần
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
 
 
 
 
 
2.Phó Chủ tịch:
Lý Đình Hưng
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
 
 
 
 
2.Hội Phụ Nữ
 
 
 
 
Chủ tịch:
Cầm Thị Phượng
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
 
 
 
 
3.Đoàn Thanh Niên
 
 
 
 
Bí thư:
Lê Thanh Hải
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
 
 
 
 
4.Hội Nông Dân
 
 
 
 
Chủ tịch:
Đỗ Văn Chỉnh
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
 
 
 
 
5.Hội Cựu Chiến Binh
 
 
 
 
Chủ tịch:
Hồ Văn Tình
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
 
 
 
 
6.Liên Đoàn Lao Động
 
 
 
 
1.Chủ tịch:
Hoàng Văn Quyển
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
 
 
 
 
 
2.Phó Chủ tịch:
 
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
 
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ ĐOÀN THỂ
 
1.Mặt Trận Tổ Quốc
 
 
1.Chủ tịch:
Hồ Văn Dần
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
 
 
 
 
 
2.Phó Chủ tịch:
Lý Đình Hưng
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
 
 
 
 
2.Hội Phụ Nữ
 
 
 
 
Chủ tịch:
Cầm Thị Phượng
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
 
 
 
 
3.Đoàn Thanh Niên
 
 
 
 
Bí thư:
Lê Thanh Hải
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
 
 
 
 
4.Hội Nông Dân
 
 
 
 
Chủ tịch:
Đỗ Văn Chỉnh
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
 
 
 
 
5.Hội Cựu Chiến Binh
 
 
 
 
Chủ tịch:
Hồ Văn Tình
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
 
 
 
 
6.Liên Đoàn Lao Động
 
 
 
 
1.Chủ tịch:
Hoàng Văn Quyển
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
 
 
 
 
 
2.Phó Chủ tịch:
 
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
 
Dự báo thời tiết Thanh Hóa