Truy cập

Hôm nay:
154
Hôm qua:
212
Tuần này:
831
Tháng này:
2485
Tất cả:
385858

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Ủy ban MTTQ huyện

Ngày 27/09/2013 11:15:17

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ ĐOÀN THỂ
1.Mặt Trận Tổ Quốc
1.Chủ tịch:
Hồ Văn Dần
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Phó Chủ tịch:
Lý Đình Hưng
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Hội Phụ Nữ
Chủ tịch:
Cầm Thị Phượng
Điện thoại:
Thư điện tử:
3.Đoàn Thanh Niên
Bí thư:
Lê Thanh Hải
Điện thoại:
Thư điện tử:
4.Hội Nông Dân
Chủ tịch:
Đỗ Văn Chỉnh
Điện thoại:
Thư điện tử:
5.Hội Cựu Chiến Binh
Chủ tịch:
Hồ Văn Tình
Điện thoại:
Thư điện tử:
6.Liên Đoàn Lao Động
1.Chủ tịch:
Hoàng Văn Quyển
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Phó Chủ tịch:
Điện thoại:
Thư điện tử:
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ ĐOÀN THỂ
1.Mặt Trận Tổ Quốc
1.Chủ tịch:
Hồ Văn Dần
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Phó Chủ tịch:
Lý Đình Hưng
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Hội Phụ Nữ
Chủ tịch:
Cầm Thị Phượng
Điện thoại:
Thư điện tử:
3.Đoàn Thanh Niên
Bí thư:
Lê Thanh Hải
Điện thoại:
Thư điện tử:
4.Hội Nông Dân
Chủ tịch:
Đỗ Văn Chỉnh
Điện thoại:
Thư điện tử:
5.Hội Cựu Chiến Binh
Chủ tịch:
Hồ Văn Tình
Điện thoại:
Thư điện tử:
6.Liên Đoàn Lao Động
1.Chủ tịch:
Hoàng Văn Quyển
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Phó Chủ tịch:
Điện thoại:
Thư điện tử:
Dự báo thời tiết Thanh Hóa