Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
1017728

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

HN triển khai thực hiện NQ Đảng bộ tỉnh

Ngày 02/02/2016 10:03:04

Thực hiện Chương trình công tác năm 2016 của Ban thường vụ Huyện ủy Thường Xuân, ngày 27/01/2016, Ban thường vụ Huyện ủy đã có buổi làm việc với Hạt Kiểm lâm huyện về công tác Kiểm lâm năm 2015, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 và những năm tiếp theo

        Chủ trì hội nghị đồng chí Đỗ Xuân Nam – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, cùng các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và các đồng chí Trưởng các ban ngành, đoàn thể của huyện, Trưởng các phòng chuyên môn UBND huyện, Thủ trưởng các đơn vị Công an, Khu BTTN Xuân Liên, Đài truyền thanh- truyền hình dự và đưa tin. 

HN triển khai NQ XVIII 1.jpg
 

Đ/c Đỗ Xuân Nam khai mạc Hội nghị

       Sau khi nghe đồng chí Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Kiểm lâm năm 2015, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2016; ý kiến phát biểu đánh giá kết quả đạt được, tồn tại, nguyên nhân, giải pháp năm 2016 của Thủ trưởng các Phòng: Tài nguyên môi trường, Tài chính kế hoạch, Công an huyện, UBMTTQ huyện và ý kiến của đồng chí Lê Thị Hường - Phó Chủ tịch UBND huyện, đ/c Lương Văn Tám- Phó Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Cầm Bá Xuân - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện.Đồng chí Đỗ Xuân Nam đánh giá kết quả công tác Quản lý bảo vệ rừng (QLBVR), Phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) và quản lý lý lâm sản (QLLS): Năm 2015, công tác QLBVR có những khó khăn nhất định là huyện có địa bàn rộng, tài nguyên rừng phong phú và đa dạng, đời sống nhân dân khó khăn, phần lớn thu nhập từ rừng, nhu cầu sử dụng gỗ trong nhân dân để làm nhà, đóng đồ gia dụng nhiều, quản lý phương tiện là cưa xăng, xe ô tô, xe tự chế khó khăn, lực lượng Kiểm lâm mỏng; Tuy nhiên đơn vị đã tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền từ huyện đến xã triển khai đồng bộ các giải pháp trong QLBVR; qua đó cho thấy an ninh rừng từng bước ổn định hơn so với các năm trước; trên địa bàn không có tụ điểm, điểm nóng về khai thác, phá rừng, kinh doanh, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép; công tác PCCCR luôn được tăng cường và kiểm soát chặt chẽ; các cơ sở kinh doanh chế biến lâm sản, nuôi sinh trưởng, sinh sản động vật rừng cơ bản được quản lý; các vụ vi phạm được phát hiện sớm và chỉ đạo giải quyết kịp thời, dứt điểm. Kết luận hội nghị đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh một số nội dung sau:

         Để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thức XIX, nhiệm kỳ 2015-2020, toàn huyện lấy công tác bảo vệ và phát triển rừng là nhiệm vụ trọng tâm trong đó công tác phát triển rừng là nhiệm vụ chính; đảm bảo trồng mới được 1.500 ha rừng (Quế Ngọc trồng mới 200 ha); duy trì đảm bảo an ninh rừng, giảm số vụ vi phạm khai thác lâm sản từ rừng tự nhiên trái phép; không để xảy ra cháy rừng, nâng cao thu nhập, hưởng lợi cho nhân dân từ sản xuất lâm nghiệp, nâng độ che phủ rừng lên 77%. Từ đó xác định nhiệm vụ trọng tâm là:

        Một là: Tiếp tục phối hợp giữa Kiểm lâm với các ngành: Ban Dân vận, UBMTTQ, Đoàn Thanh niên theo Kế hoạch liên tịch số 01/KHLT-BDV-BTG-VPTU-MTTQ-ĐTN-CCKL ngày 15/12/2013 của tỉnh để tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bảo vệ và PTR, PCCCR, cơ chế chính sách hưởng lợi của nhà nước về công tác lâm nghiệp; Hạt Kiểm lâm là nòng cốt phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy, UBMTTQ huyện, các ban, hội mở rộng và nâng cao chất lượng hội nghị lắng nghe và trả lời ý kiến của nhân dân về công tác Kiểm lâm.
     Hai là: Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp theo Quyết định 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường một số chính sách bảo vệ rừng; củng cố kiện toàn BCĐ về kế hoạch BV&PTR các cấp, phân công trách nhiệm, địa bàn cho từng thành viên BCĐ, chú trọng các xã còn giầu tài nguyên rừng và các xã có nguy cơ cháy rừng cao.
     Ba là: Các ngành Công an, Quân sự, Biên Phòng, Quản lý thị trường theo chức năng nhiệm vụ, phối hợp với lực lượng Kiểm lâm xây dựng kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu lâm sản, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý gỗ làm nhà ở, quản lý cưa xăng, quản lý súng săn, kiên quyết xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ rừng.
      Bốn là: Hạt Kiểm lâm huyện tham mưu xây dựng kế hoạch tăng cường quản lý trách nhiệm của chính quyền cấp xã, chủ rừng (kể cả chủ rừng nhà nước và hộ gia đình) thường xuyên theo dõi, định kỳ báo cáo thường trực huyện ủy, HĐND, UBND huyện các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng; chủ động nắm tình hình, tham mưu đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trong QLBVR hiệu quả. Cấp ủy, chi bộ tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, ý thức, trách nhiệm của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao năm 2016.       

     Năm là: Hội đồng nhân dân huyện có kế hoạch giám sát chức năng quản lý nhà nước đối với chính quyền cấp xã, các tổ chức chính trị xã hội, các đơn vị có liên quan, chủ rừng nhà nước; trách nhiệm của cán bộ đảng viên, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong công tác QLBVR, PCCCR, QLLS.

     Sáu là: UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các ngành nâng cao trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng; triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, dự án, kế hoạch, chính sách BVR, PTR đã được phê duyệt, quan tâm đầu tư kinh phí BVR, PTR trên địa bàn. 
     Bảy là: Văn phòng Huyện ủy giúp BTV theo dõi, chỉ đạo, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2016 của Đảng bộ, chi bộ trực thuộc./.

Một số hình ảnh của Hội nghị:
HN triển khai NQ XVIII 4.jpg

Đ/c Cầm Bá Xuân
 phát biểu tại HN


HN triển khai NQ XVIII 3.jpg

Đ/c Lương Văn Tám phát biểu tại HN

                                                                                             Trình Văn Tùng 

 

                                                                                 Hạt Kiểm lâm huyện Thường Xuân

 

HN triển khai thực hiện NQ Đảng bộ tỉnh

Đăng lúc: 02/02/2016 10:03:04 (GMT+7)

Thực hiện Chương trình công tác năm 2016 của Ban thường vụ Huyện ủy Thường Xuân, ngày 27/01/2016, Ban thường vụ Huyện ủy đã có buổi làm việc với Hạt Kiểm lâm huyện về công tác Kiểm lâm năm 2015, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 và những năm tiếp theo

        Chủ trì hội nghị đồng chí Đỗ Xuân Nam – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, cùng các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và các đồng chí Trưởng các ban ngành, đoàn thể của huyện, Trưởng các phòng chuyên môn UBND huyện, Thủ trưởng các đơn vị Công an, Khu BTTN Xuân Liên, Đài truyền thanh- truyền hình dự và đưa tin. 

HN triển khai NQ XVIII 1.jpg
 

Đ/c Đỗ Xuân Nam khai mạc Hội nghị

       Sau khi nghe đồng chí Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Kiểm lâm năm 2015, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2016; ý kiến phát biểu đánh giá kết quả đạt được, tồn tại, nguyên nhân, giải pháp năm 2016 của Thủ trưởng các Phòng: Tài nguyên môi trường, Tài chính kế hoạch, Công an huyện, UBMTTQ huyện và ý kiến của đồng chí Lê Thị Hường - Phó Chủ tịch UBND huyện, đ/c Lương Văn Tám- Phó Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Cầm Bá Xuân - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện.Đồng chí Đỗ Xuân Nam đánh giá kết quả công tác Quản lý bảo vệ rừng (QLBVR), Phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) và quản lý lý lâm sản (QLLS): Năm 2015, công tác QLBVR có những khó khăn nhất định là huyện có địa bàn rộng, tài nguyên rừng phong phú và đa dạng, đời sống nhân dân khó khăn, phần lớn thu nhập từ rừng, nhu cầu sử dụng gỗ trong nhân dân để làm nhà, đóng đồ gia dụng nhiều, quản lý phương tiện là cưa xăng, xe ô tô, xe tự chế khó khăn, lực lượng Kiểm lâm mỏng; Tuy nhiên đơn vị đã tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền từ huyện đến xã triển khai đồng bộ các giải pháp trong QLBVR; qua đó cho thấy an ninh rừng từng bước ổn định hơn so với các năm trước; trên địa bàn không có tụ điểm, điểm nóng về khai thác, phá rừng, kinh doanh, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép; công tác PCCCR luôn được tăng cường và kiểm soát chặt chẽ; các cơ sở kinh doanh chế biến lâm sản, nuôi sinh trưởng, sinh sản động vật rừng cơ bản được quản lý; các vụ vi phạm được phát hiện sớm và chỉ đạo giải quyết kịp thời, dứt điểm. Kết luận hội nghị đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh một số nội dung sau:

         Để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thức XIX, nhiệm kỳ 2015-2020, toàn huyện lấy công tác bảo vệ và phát triển rừng là nhiệm vụ trọng tâm trong đó công tác phát triển rừng là nhiệm vụ chính; đảm bảo trồng mới được 1.500 ha rừng (Quế Ngọc trồng mới 200 ha); duy trì đảm bảo an ninh rừng, giảm số vụ vi phạm khai thác lâm sản từ rừng tự nhiên trái phép; không để xảy ra cháy rừng, nâng cao thu nhập, hưởng lợi cho nhân dân từ sản xuất lâm nghiệp, nâng độ che phủ rừng lên 77%. Từ đó xác định nhiệm vụ trọng tâm là:

        Một là: Tiếp tục phối hợp giữa Kiểm lâm với các ngành: Ban Dân vận, UBMTTQ, Đoàn Thanh niên theo Kế hoạch liên tịch số 01/KHLT-BDV-BTG-VPTU-MTTQ-ĐTN-CCKL ngày 15/12/2013 của tỉnh để tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bảo vệ và PTR, PCCCR, cơ chế chính sách hưởng lợi của nhà nước về công tác lâm nghiệp; Hạt Kiểm lâm là nòng cốt phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy, UBMTTQ huyện, các ban, hội mở rộng và nâng cao chất lượng hội nghị lắng nghe và trả lời ý kiến của nhân dân về công tác Kiểm lâm.
     Hai là: Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp theo Quyết định 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường một số chính sách bảo vệ rừng; củng cố kiện toàn BCĐ về kế hoạch BV&PTR các cấp, phân công trách nhiệm, địa bàn cho từng thành viên BCĐ, chú trọng các xã còn giầu tài nguyên rừng và các xã có nguy cơ cháy rừng cao.
     Ba là: Các ngành Công an, Quân sự, Biên Phòng, Quản lý thị trường theo chức năng nhiệm vụ, phối hợp với lực lượng Kiểm lâm xây dựng kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu lâm sản, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý gỗ làm nhà ở, quản lý cưa xăng, quản lý súng săn, kiên quyết xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ rừng.
      Bốn là: Hạt Kiểm lâm huyện tham mưu xây dựng kế hoạch tăng cường quản lý trách nhiệm của chính quyền cấp xã, chủ rừng (kể cả chủ rừng nhà nước và hộ gia đình) thường xuyên theo dõi, định kỳ báo cáo thường trực huyện ủy, HĐND, UBND huyện các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng; chủ động nắm tình hình, tham mưu đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trong QLBVR hiệu quả. Cấp ủy, chi bộ tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, ý thức, trách nhiệm của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao năm 2016.       

     Năm là: Hội đồng nhân dân huyện có kế hoạch giám sát chức năng quản lý nhà nước đối với chính quyền cấp xã, các tổ chức chính trị xã hội, các đơn vị có liên quan, chủ rừng nhà nước; trách nhiệm của cán bộ đảng viên, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong công tác QLBVR, PCCCR, QLLS.

     Sáu là: UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các ngành nâng cao trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng; triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, dự án, kế hoạch, chính sách BVR, PTR đã được phê duyệt, quan tâm đầu tư kinh phí BVR, PTR trên địa bàn. 
     Bảy là: Văn phòng Huyện ủy giúp BTV theo dõi, chỉ đạo, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2016 của Đảng bộ, chi bộ trực thuộc./.

Một số hình ảnh của Hội nghị:
HN triển khai NQ XVIII 4.jpg

Đ/c Cầm Bá Xuân
 phát biểu tại HN


HN triển khai NQ XVIII 3.jpg

Đ/c Lương Văn Tám phát biểu tại HN

                                                                                             Trình Văn Tùng 

 

                                                                                 Hạt Kiểm lâm huyện Thường Xuân

 

Dự báo thời tiết Thanh Hóa