Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
1017728

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Huyện Ủy Thường Xuân tổ chức Tọa Đàm 85 năm Thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930- 03/02/2015)

Ngày 02/02/2015 09:31:37

Sáng ngày 31 tháng 01 năm 2015, tại hội trường huyện ủy. Ban thường vụ huyện ủy tổ chức tọa đàm nhân 85 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2015) Toàn thể các đồng chí trong ban chấp hành huyện ủy, các đồng chí bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc huyện ủy, các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của huyện qua các thời kỳ, các đồng chí trưởng các Ban đảng, khối đoàn đoàn thể,Trưởng phòng UBND, lãnh đạo các ngành đóng trên địa bàn, cán bộ công chức cơ quan huyện ủy.

 Trong không khí vui tươi của toàn Đảng toàn dân, đang hân hoan mừng Đảng, mừng xuân, thi đua lập thành tích cao nhất để chào mừng Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

          Đồng chí Đỗ Xuân Nam thay mặt các đồng chí trong ban chấp hành Đảng bộ đọc diễn văn kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2015).

  Tọa đàm.png
Đồng chí Đỗ Xuân Nam - Bí thư Huyện ủy

          Bài diễn văn nêu bật sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam đáp ứng nguyện vọng mong mỏi của toàn dân tộc Việt Nam chấm dứt một thời gian dài khủng hoảng. Một đường lối đúng để lãnh đạo nhân dân ta, đưa dân tộc ta ra khỏi tăm tối lầm than.

Từ khi có Đảng, nhân dân ta như có ánh đuốc soi đường để vững vàng bước vào cuộc đấu tranh đầy hy sinh gian khổ, một mất một còn chống lại ách thống trị của thực dân, đế quốc: Mở đầu là cao trào Xô viết Nghệ - Tĩnh cực kỳ oanh liệt; Mười lăm tuổi với chỉ hơn 5.000 Đảng viên, Đảng đã lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa "long trời lở đất" giành chính quyền vào tháng Tám năm 1945, đập tan xiềng xích nô lệ của chế độ thực dân, phát xít và chế độ phong kiến lỗi thời, mở ra một kỷ nguyên mới cho lịch sử dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội. Ngày 02/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - nhà nước Công - Nông đầu tiên ở Đông Nam Á, ghi dấu sự thắng lợi đầu tiên của Chủ nghĩa Mác-Lê Nin ở một nước thuộc địa nửa phong kiến, làm nức lòng hàng chục triệu đồng bào nước Việt và khơi dậy niềm hy vọng của triệu triệu người dân thuộc địa. Cách mạng tháng Tám năm 1945 trở thành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc điển hình của thế kỷ XX.  Một dân tộc nhỏ từ nô lệ lầm than biết tổ chức đoàn kết lại triệu người như một đã đứng lên tự giải phóng mình, trong sự kìm kẹp của các đế Quốc thực dân, và chế độ phong kiến bù nhìn làm nên một trang sử mới, mở ra một thời đại mới, thời đại Hồ Chí Minh.

Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng là dịp để toàn Đảng, toàn dân tộc đúc kết và khẳng định những thành tựu vĩ đại của Đảng. Đó là: Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (nay là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đã xoá bỏ chế độ thực dân, nửa phong kiến, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; Thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế; Thắng lợi của công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, tiếp tục đưa đất nước từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội với nhận thức và tư duy mới đúng đắn, phù hợp thực tiễn Việt Nam.

- Khẳng định những truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam, thể hiện bản chất tốt đẹp của Đảng. Đó là: Bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng; tinh thần độc lập tự chủ và sáng tạo; kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; trung thành với lợi ích giai cấp, lợi ích dân tộc, gắn bó mật thiết với nhân dân; kiên định nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng; giữ gìn đoàn kết nội bộ, đoàn kết quốc tế…

- Rút ra những bài học kinh nghiệm lớn trong 85 năm đấu tranh cách mạng của Đảng. Đó là: nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội - ngọn cờ vinh quang mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao lại cho thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau; sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế; sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Đồng chí nhấn mạnh Đảng bộ huyện Thường Xuân đã trãi qua 66 năm thành lập ngày 06/4/1949 với số đạng viên chỉ có 10 đồng chí nay đã lớn mạnh có 45 tổ chức đảng với số Đảng viên 4.618 người. đã có nhiều đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, công tác quản lý, điều hành có nhiều chuyển biến tích cực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, công tác cán bộ được chú trọng, luân chuyển cán bộ đã có hiệu quả cao, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đã được quan tâm đúng mức, vì vậy đội ngũ cán bộ từ huyện đến xã cơ bản đạt chuẩn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Những thành tựu kinh tế- xã hội đạt được trong những năm qua không tách rời vai trò lãnh đạo của BCH Đảng bộ 66 năm qua; đảng bộ luôn giữ vững sự đoàn kết thống nhất, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc; tuyệt đối kiên định chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên CNXH mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn; quán triệt, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tranh thủ mọi nguồn lực bên ngoài, huy động tốt nguồn lực trong nhân dân; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, chỉ đạo tập trung có trọng tâm, trọng điểm, vừa quan tâm đến nhiệm vụ thường xuyên, vừa chú trọng những nhiệm vụ có tính chiến lược; chú trọng công tác cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tự hào những thành tích của Đảng bộ nhân dân các dân tộc huyện nhà trong những năm gần đây đã đạt nhiều thành tựu to lớn đem lại đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện nâng cao rõ rệt. Tăng trưởng kinh tế tăng cao 14,42%, lương thực đạt 32.890 tấn, thu nhập bình quân đầu người đạt 14,7 triệu đồng/ năm, hộ nghèo giảm còn 22,12%. Ngành giáo dục luôn ở tốp thứ 2 của các huyện miền núi, y tế  đã làm tốt việc khám chữa bệnh cho nhân dân, không còn dịch bệnh bùng phát.

         Cơ sở hạ tầng đã giải quyết bài toán cho tất cả các xã đều lưu thông hàng hóa đến với người dân, đã nhựa hóa đến trung tâm của các xã vùng cao, giải quyết vấn đề điện lưới quốc gia đến tất cả các xã trong huyện. Thông tin liên lạc là bước đột phá nhất tạo nên điều kiện con người ở gần nhau hơn, thông tin intenet, truyền hình cáp…. Đã là một cuộc cách mang thay đổi nhận thức con người.

          Với những thành tích nổi bật trong những năm đổi mới Nhà nước đã tặng thưởng nhân dân cán bộ huyện Thường Xuân huân chương lao động hạng 2 trong thời kỳ đổi mới.

DSC00354.png

Trong buổi tọa đàm các đại biểu tham luận nhấn mạnh thêm làm sáng tỏ hơn những thành tựu đổi mới của Đảng ta, nhân dân ta, thể hiện bài viết của Đồng chí Vi Mai Kế Nguyên bí thư, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Vi Hoài Kham nguyên chủ tịch huyện thể hiện đồng tình những thắng lợi vẻ vang  của Đảng Cộng sản Việt Nam chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đảng luôn là niềm tin tưởng của nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân, Đảng phải luôn kiểm điểm lại mình trong quá trình lãnh đạo, nếu thấy sai phải xin lỗi dân sữa chữa khắc phục hoàn thiện mình, có như vậy Đảng ta mới là Đảng cầm quyền duy nhất.

Trong đoạn kết của bài diễn văn đồng chí Đỗ Xuân Nam nhấn mạnh để  “Ôn lại truyền thống 85 năm vẻ vang, hào hùng của Đảng, chúng ta càng tự hào về Đảng quang vinh của một dân tộc anh hùng đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua bao thác ghềnh, lập nên những kỳ tích lịch sử, làm rạng rỡ non sông Việt Nam. Giữ gìn và không ngừng phát huy những thành quả cách mạng, chúng ta càng ghi nhớ công ơn to lớn của Bác Hồ kính yêu, biết ơn sự đấu tranh kiên cường, bất khuất của các bậc cách mạng tiền bối, sự hy sinh oanh liệt của các chiến sĩ cộng sản, các anh hùng liệt sĩ, của đồng bào, đồng chí đã hiến dâng cuộc đời mình cho sự nghiệp của Đảng, của nhân dân. Để xứng đáng với truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, Đảng bộ và nhân dân Thường Xuân nguyện chung sức chung lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”. Thực hiện cho được mong ước của Bác Hồ  kính yêu trước lúc đi xa xây dựng một Nước Việt Nam đàng hoàng hơn to đẹp hơn  sánh vai với các cường quốc năm châu. Với mục tiêu của nghị quyết Đại hội đảng toàn quốc đề ra dân giầu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh./.

Người viết tin: Bí thư Đảng ủy xã Xuân Dương.

                                                                               Đỗ Văn Hoan

Huyện Ủy Thường Xuân tổ chức Tọa Đàm 85 năm Thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930- 03/02/2015)

Đăng lúc: 02/02/2015 09:31:37 (GMT+7)

Sáng ngày 31 tháng 01 năm 2015, tại hội trường huyện ủy. Ban thường vụ huyện ủy tổ chức tọa đàm nhân 85 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2015) Toàn thể các đồng chí trong ban chấp hành huyện ủy, các đồng chí bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc huyện ủy, các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của huyện qua các thời kỳ, các đồng chí trưởng các Ban đảng, khối đoàn đoàn thể,Trưởng phòng UBND, lãnh đạo các ngành đóng trên địa bàn, cán bộ công chức cơ quan huyện ủy.

 Trong không khí vui tươi của toàn Đảng toàn dân, đang hân hoan mừng Đảng, mừng xuân, thi đua lập thành tích cao nhất để chào mừng Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

          Đồng chí Đỗ Xuân Nam thay mặt các đồng chí trong ban chấp hành Đảng bộ đọc diễn văn kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2015).

  Tọa đàm.png
Đồng chí Đỗ Xuân Nam - Bí thư Huyện ủy

          Bài diễn văn nêu bật sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam đáp ứng nguyện vọng mong mỏi của toàn dân tộc Việt Nam chấm dứt một thời gian dài khủng hoảng. Một đường lối đúng để lãnh đạo nhân dân ta, đưa dân tộc ta ra khỏi tăm tối lầm than.

Từ khi có Đảng, nhân dân ta như có ánh đuốc soi đường để vững vàng bước vào cuộc đấu tranh đầy hy sinh gian khổ, một mất một còn chống lại ách thống trị của thực dân, đế quốc: Mở đầu là cao trào Xô viết Nghệ - Tĩnh cực kỳ oanh liệt; Mười lăm tuổi với chỉ hơn 5.000 Đảng viên, Đảng đã lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa "long trời lở đất" giành chính quyền vào tháng Tám năm 1945, đập tan xiềng xích nô lệ của chế độ thực dân, phát xít và chế độ phong kiến lỗi thời, mở ra một kỷ nguyên mới cho lịch sử dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội. Ngày 02/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - nhà nước Công - Nông đầu tiên ở Đông Nam Á, ghi dấu sự thắng lợi đầu tiên của Chủ nghĩa Mác-Lê Nin ở một nước thuộc địa nửa phong kiến, làm nức lòng hàng chục triệu đồng bào nước Việt và khơi dậy niềm hy vọng của triệu triệu người dân thuộc địa. Cách mạng tháng Tám năm 1945 trở thành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc điển hình của thế kỷ XX.  Một dân tộc nhỏ từ nô lệ lầm than biết tổ chức đoàn kết lại triệu người như một đã đứng lên tự giải phóng mình, trong sự kìm kẹp của các đế Quốc thực dân, và chế độ phong kiến bù nhìn làm nên một trang sử mới, mở ra một thời đại mới, thời đại Hồ Chí Minh.

Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng là dịp để toàn Đảng, toàn dân tộc đúc kết và khẳng định những thành tựu vĩ đại của Đảng. Đó là: Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (nay là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đã xoá bỏ chế độ thực dân, nửa phong kiến, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; Thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế; Thắng lợi của công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, tiếp tục đưa đất nước từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội với nhận thức và tư duy mới đúng đắn, phù hợp thực tiễn Việt Nam.

- Khẳng định những truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam, thể hiện bản chất tốt đẹp của Đảng. Đó là: Bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng; tinh thần độc lập tự chủ và sáng tạo; kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; trung thành với lợi ích giai cấp, lợi ích dân tộc, gắn bó mật thiết với nhân dân; kiên định nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng; giữ gìn đoàn kết nội bộ, đoàn kết quốc tế…

- Rút ra những bài học kinh nghiệm lớn trong 85 năm đấu tranh cách mạng của Đảng. Đó là: nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội - ngọn cờ vinh quang mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao lại cho thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau; sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế; sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Đồng chí nhấn mạnh Đảng bộ huyện Thường Xuân đã trãi qua 66 năm thành lập ngày 06/4/1949 với số đạng viên chỉ có 10 đồng chí nay đã lớn mạnh có 45 tổ chức đảng với số Đảng viên 4.618 người. đã có nhiều đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, công tác quản lý, điều hành có nhiều chuyển biến tích cực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, công tác cán bộ được chú trọng, luân chuyển cán bộ đã có hiệu quả cao, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đã được quan tâm đúng mức, vì vậy đội ngũ cán bộ từ huyện đến xã cơ bản đạt chuẩn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Những thành tựu kinh tế- xã hội đạt được trong những năm qua không tách rời vai trò lãnh đạo của BCH Đảng bộ 66 năm qua; đảng bộ luôn giữ vững sự đoàn kết thống nhất, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc; tuyệt đối kiên định chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên CNXH mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn; quán triệt, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tranh thủ mọi nguồn lực bên ngoài, huy động tốt nguồn lực trong nhân dân; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, chỉ đạo tập trung có trọng tâm, trọng điểm, vừa quan tâm đến nhiệm vụ thường xuyên, vừa chú trọng những nhiệm vụ có tính chiến lược; chú trọng công tác cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tự hào những thành tích của Đảng bộ nhân dân các dân tộc huyện nhà trong những năm gần đây đã đạt nhiều thành tựu to lớn đem lại đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện nâng cao rõ rệt. Tăng trưởng kinh tế tăng cao 14,42%, lương thực đạt 32.890 tấn, thu nhập bình quân đầu người đạt 14,7 triệu đồng/ năm, hộ nghèo giảm còn 22,12%. Ngành giáo dục luôn ở tốp thứ 2 của các huyện miền núi, y tế  đã làm tốt việc khám chữa bệnh cho nhân dân, không còn dịch bệnh bùng phát.

         Cơ sở hạ tầng đã giải quyết bài toán cho tất cả các xã đều lưu thông hàng hóa đến với người dân, đã nhựa hóa đến trung tâm của các xã vùng cao, giải quyết vấn đề điện lưới quốc gia đến tất cả các xã trong huyện. Thông tin liên lạc là bước đột phá nhất tạo nên điều kiện con người ở gần nhau hơn, thông tin intenet, truyền hình cáp…. Đã là một cuộc cách mang thay đổi nhận thức con người.

          Với những thành tích nổi bật trong những năm đổi mới Nhà nước đã tặng thưởng nhân dân cán bộ huyện Thường Xuân huân chương lao động hạng 2 trong thời kỳ đổi mới.

DSC00354.png

Trong buổi tọa đàm các đại biểu tham luận nhấn mạnh thêm làm sáng tỏ hơn những thành tựu đổi mới của Đảng ta, nhân dân ta, thể hiện bài viết của Đồng chí Vi Mai Kế Nguyên bí thư, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Vi Hoài Kham nguyên chủ tịch huyện thể hiện đồng tình những thắng lợi vẻ vang  của Đảng Cộng sản Việt Nam chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đảng luôn là niềm tin tưởng của nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân, Đảng phải luôn kiểm điểm lại mình trong quá trình lãnh đạo, nếu thấy sai phải xin lỗi dân sữa chữa khắc phục hoàn thiện mình, có như vậy Đảng ta mới là Đảng cầm quyền duy nhất.

Trong đoạn kết của bài diễn văn đồng chí Đỗ Xuân Nam nhấn mạnh để  “Ôn lại truyền thống 85 năm vẻ vang, hào hùng của Đảng, chúng ta càng tự hào về Đảng quang vinh của một dân tộc anh hùng đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua bao thác ghềnh, lập nên những kỳ tích lịch sử, làm rạng rỡ non sông Việt Nam. Giữ gìn và không ngừng phát huy những thành quả cách mạng, chúng ta càng ghi nhớ công ơn to lớn của Bác Hồ kính yêu, biết ơn sự đấu tranh kiên cường, bất khuất của các bậc cách mạng tiền bối, sự hy sinh oanh liệt của các chiến sĩ cộng sản, các anh hùng liệt sĩ, của đồng bào, đồng chí đã hiến dâng cuộc đời mình cho sự nghiệp của Đảng, của nhân dân. Để xứng đáng với truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, Đảng bộ và nhân dân Thường Xuân nguyện chung sức chung lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”. Thực hiện cho được mong ước của Bác Hồ  kính yêu trước lúc đi xa xây dựng một Nước Việt Nam đàng hoàng hơn to đẹp hơn  sánh vai với các cường quốc năm châu. Với mục tiêu của nghị quyết Đại hội đảng toàn quốc đề ra dân giầu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh./.

Người viết tin: Bí thư Đảng ủy xã Xuân Dương.

                                                                               Đỗ Văn Hoan
Dự báo thời tiết Thanh Hóa