Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
1017728

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tại huyện Thường Xuân.

Ngày 07/11/2014 15:32:21

Ngày 7 tháng 11 năm 2014, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh do Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát tại huyện Thường Xuân về: Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; Việc thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên mầm non. Công tác bố trí trường, lớp, học sinh và cán bộ quản lý, giáo viên và kết quả xây dựng Trường chuẩn Quốc gia; công tác chuẩn bị cho năm du lịch quốc gia 2015 trên địa bàn huyện. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, sở văn hóa thể thao và du lich; Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa.

         Tiếp và làm việc với đoàn công tác có đồng chí Đỗ Xuân Nam- Bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Cầm bá Xuân- PBT HU, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện; các đồng chí trong BTV HU; TT HĐND; UBND; MTTQ, các cơ quan, đơn vị liên quan.

          Trước khi làm việc với các đồng chí lãnh đạo huyện Thường Xuân, đoàn công tác Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã đi tìm hiểu thực tế hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại Trung dạy nghề huyện.

            Theo báo cáo của UBND huyện, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn từ năm 2011 đến nay, huyện đã mở được 16 lớp đào tạo nghề ngắn hạn và các lớp tập huấn cho 578 người với tổng kinh phí 1 tỷ 465 triệu đồng đồng như các nghề thêu zen, trồng mục nhĩ, hàn, điện dân dụng; qua đó, người học nghề được tiếp cận với công nghệ  mới, biết cách làm ăn, giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất, hiệu quả lao động. Riêng năm 2013, đã có 35 lao dộng  học nghề hàn được nhận vào làm việc tại công ty Lilama với mức lương ban đầu 4 triệu đồng/ người/ tháng.. Có hơn 70 người ở thôn Thanh Cao xã Thọ Thanh làm nghề mây tre đan với mức thu nhạp bình quân từ 2,5 đến 4 triệu đồng/ người/ tháng.

            Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với giáo viên mầm non trên địa bàn huyện đảm bảo kịp thời, công tác bố trí trường lớp học được triển khai hợp lý về số lượng và đảm bảo chất lượng. Riêng ngành học mầm non vẫn còn tình trạng quá tải học sinh do cơ sở vật chất gặp nhiều khó khăn. Toàn huyện có 66 trường với hơn 18.000 học sinh; trong đó có 13 trường chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 22%.

 Đối với công tác quản lý và thực hiện quy hoạch phát triển du lịch; đã hoàn thành quy hoạch tổng thể khu du lịch sinh thái khu bảo tồn thiên nhiên xuân Liên; Khu di tích lịch sử hội thề Lũng Nhai; xây dựng thành công mô hình quảng bá cây quế ngọc và các sản phẩm từ cây quế Thường Xuân đến với bạn bè trong tỉnh, trong nước và quốc tế.

          Tại buổi giám sát, các đồng chí lãnh đạo huyện Thường Xuân kiến nghị tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường, phấn đấu tăng tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia; gắn công tác đào tạo nghề và hướng nghiệp cho học viên; có chính sách thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp để tạo thêm việc làm cho người dân; Bên cạnh đó, trung tâm dạy nghề cần phối họp với Trung tâm học tập cộng đồng các xã bồi dưỡng kiến thức về sản xuất, chăn nuôi, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân.         

   Thay mặt đoàn giám sát, đồng chí Đỗ Trọng Hưng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của huyện Thường Xuân trong công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cũng như việc thực hiện chính sách giáo dục trên địa bàn huyện; góp phần quan trọng thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế của toàn huyện từ 12 đến 15% năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến; quốc phòng an ninh được giữ vũng và tăng cường. Trung tâm dạy nghề huyện TX được đánh giá là một trong những trung tâm dạy nghề lớn nhất của tỉnh Thanh Hóa với cơ sở vật chất, trang thiết bị  được đầu tư khá đồng bộ. Thế nhưng kết quả đào tạo nghề còn rất khiêm tốn; công tác đào tạo nghề chưa gắn với quy hoach, chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của huyện. Vì vậy, trong thời gian tới, cần gắn đào tạo nghề với phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương và nhu cầu của thị trường. Về phát triển du lịch, đồng chí Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy khẳng định Thường Xuân có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái, du lịch tâm linh. Tuy nhiên du lịch ở huyện Thường Xuân chỉ mới mang tính mùa vụ, cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; quảng bá, liên kết với các tour, các doanh nghiệp đẻ phát triển du lịch. Về công tác giáo dục đào tạo huyện cần phải căn cứ điều kiện thực tế tại địa phương để bố trí, sắp xếp trường, lớp, học sinh ​và cán bộ quản lý hợp lý;  sớm hợp nhất các trường tiểu học; Trung tâm giáo dục Thường Xuyên với trung tâm dạy nghề; quan tâm chăm lo đời sống cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, tạo điều kiện để đầu tư phát triển giáo dục - đào tạo. Các đề xuất, kiến nghị của huyện Thường Xuân, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tiếp thu và tổng hợp trình HĐND tỉnh trong kỳ họp sắp tới.

                                                                                  

                                                                               Đài TT – TH Thường Xuân

Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tại huyện Thường Xuân.

Đăng lúc: 07/11/2014 15:32:21 (GMT+7)

Ngày 7 tháng 11 năm 2014, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh do Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát tại huyện Thường Xuân về: Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; Việc thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên mầm non. Công tác bố trí trường, lớp, học sinh và cán bộ quản lý, giáo viên và kết quả xây dựng Trường chuẩn Quốc gia; công tác chuẩn bị cho năm du lịch quốc gia 2015 trên địa bàn huyện. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, sở văn hóa thể thao và du lich; Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa.

         Tiếp và làm việc với đoàn công tác có đồng chí Đỗ Xuân Nam- Bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Cầm bá Xuân- PBT HU, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện; các đồng chí trong BTV HU; TT HĐND; UBND; MTTQ, các cơ quan, đơn vị liên quan.

          Trước khi làm việc với các đồng chí lãnh đạo huyện Thường Xuân, đoàn công tác Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã đi tìm hiểu thực tế hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại Trung dạy nghề huyện.

            Theo báo cáo của UBND huyện, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn từ năm 2011 đến nay, huyện đã mở được 16 lớp đào tạo nghề ngắn hạn và các lớp tập huấn cho 578 người với tổng kinh phí 1 tỷ 465 triệu đồng đồng như các nghề thêu zen, trồng mục nhĩ, hàn, điện dân dụng; qua đó, người học nghề được tiếp cận với công nghệ  mới, biết cách làm ăn, giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất, hiệu quả lao động. Riêng năm 2013, đã có 35 lao dộng  học nghề hàn được nhận vào làm việc tại công ty Lilama với mức lương ban đầu 4 triệu đồng/ người/ tháng.. Có hơn 70 người ở thôn Thanh Cao xã Thọ Thanh làm nghề mây tre đan với mức thu nhạp bình quân từ 2,5 đến 4 triệu đồng/ người/ tháng.

            Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với giáo viên mầm non trên địa bàn huyện đảm bảo kịp thời, công tác bố trí trường lớp học được triển khai hợp lý về số lượng và đảm bảo chất lượng. Riêng ngành học mầm non vẫn còn tình trạng quá tải học sinh do cơ sở vật chất gặp nhiều khó khăn. Toàn huyện có 66 trường với hơn 18.000 học sinh; trong đó có 13 trường chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 22%.

 Đối với công tác quản lý và thực hiện quy hoạch phát triển du lịch; đã hoàn thành quy hoạch tổng thể khu du lịch sinh thái khu bảo tồn thiên nhiên xuân Liên; Khu di tích lịch sử hội thề Lũng Nhai; xây dựng thành công mô hình quảng bá cây quế ngọc và các sản phẩm từ cây quế Thường Xuân đến với bạn bè trong tỉnh, trong nước và quốc tế.

          Tại buổi giám sát, các đồng chí lãnh đạo huyện Thường Xuân kiến nghị tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường, phấn đấu tăng tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia; gắn công tác đào tạo nghề và hướng nghiệp cho học viên; có chính sách thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp để tạo thêm việc làm cho người dân; Bên cạnh đó, trung tâm dạy nghề cần phối họp với Trung tâm học tập cộng đồng các xã bồi dưỡng kiến thức về sản xuất, chăn nuôi, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân.         

   Thay mặt đoàn giám sát, đồng chí Đỗ Trọng Hưng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của huyện Thường Xuân trong công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cũng như việc thực hiện chính sách giáo dục trên địa bàn huyện; góp phần quan trọng thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế của toàn huyện từ 12 đến 15% năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến; quốc phòng an ninh được giữ vũng và tăng cường. Trung tâm dạy nghề huyện TX được đánh giá là một trong những trung tâm dạy nghề lớn nhất của tỉnh Thanh Hóa với cơ sở vật chất, trang thiết bị  được đầu tư khá đồng bộ. Thế nhưng kết quả đào tạo nghề còn rất khiêm tốn; công tác đào tạo nghề chưa gắn với quy hoach, chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của huyện. Vì vậy, trong thời gian tới, cần gắn đào tạo nghề với phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương và nhu cầu của thị trường. Về phát triển du lịch, đồng chí Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy khẳng định Thường Xuân có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái, du lịch tâm linh. Tuy nhiên du lịch ở huyện Thường Xuân chỉ mới mang tính mùa vụ, cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; quảng bá, liên kết với các tour, các doanh nghiệp đẻ phát triển du lịch. Về công tác giáo dục đào tạo huyện cần phải căn cứ điều kiện thực tế tại địa phương để bố trí, sắp xếp trường, lớp, học sinh ​và cán bộ quản lý hợp lý;  sớm hợp nhất các trường tiểu học; Trung tâm giáo dục Thường Xuyên với trung tâm dạy nghề; quan tâm chăm lo đời sống cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, tạo điều kiện để đầu tư phát triển giáo dục - đào tạo. Các đề xuất, kiến nghị của huyện Thường Xuân, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tiếp thu và tổng hợp trình HĐND tỉnh trong kỳ họp sắp tới.

                                                                                  

                                                                               Đài TT – TH Thường Xuân

Dự báo thời tiết Thanh Hóa