Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
1017728

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Kỳ Họp thứ 10 HĐND Huyện Khóa XIX Thành Công Tốt Đẹp Thông qua các Nghị Quyết Mục Tiêu Phát Triển Kinh Tế Xã Hội năm 2015

Ngày 12/01/2015 08:45:44

Sáng ngày 25 tháng 12 năm 2014 Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX kỳ họp lần thứ 10 khai mạc. Sau lễ chào cờ theo nghi thức đồng chí Bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện khai mạc kỳ họp.

                   Đồng chí Lê Thị Thìn ủy viên thượng vụ tỉnh ủy phó chủ tịch thường trực hội đồng nhân tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Thành UVBTV tỉnh ủy Trưởng ban dân vận, trưởng ban chỉ đạo Nghị quyết 09 của tỉnh ủy về sự tăng cường sự lãnh đạo của đảng về xóa đói giảm nghèo nhanh bền vững các huyện miền núi Thanh Hóa đến năm 2020.
           DSC09979~1.jpg

          Năm 2014, tình hình thế giới diễn biến rất phức tạp, có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội Nước ta, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống nhân dân. Trung Quốc đặt trái phép giàn khoan  HD 981 làm ảnh hưởng trực tiếp đến quan hệ đối ngoại, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế. Tuy nhiên với sự quyết tâm cao của toàn Đảng toàn dân, dưới sự lãnh đạo của huyện ủy, UBND huyện đã bám sát Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2014. Tập trung chỉ đạo cao độ quyết liệt cùng các ngành các cấp khắc phục mọi khó khăn, thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế xã hội,  chuyển dịch cơ cấu vật nuôi, cây trồng đã chuyển biến tích cực  đúng hướng theo nghị quyết Đại hội đảng nhiệm kỳ đề ra. Năm 2014 là năm cả nước, tỉnh Thanh Hóa, Huyện Thường Xuân đã vượt hết các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Là năm có sản lượng lương thực cao nhất từ trước đến nay 33.779 tấn qui hạt. Với tăng trưởng kinh tế đạt 16,14% Thu nhập bình quân đầu người toàn huyện 14,340 triệu / Người năm. Độ che phủ rừng đạt 76%, trồng rừng đạt 176,4% , trồng rừng tập trung 1058 ha/600 ha kh.

          Công tác thu chi tài chính năm 2014 có số thu ngân sách trên địa bàn đạt cao 49 tỷ đồng tăng 116,4 %/KH, đây , chế độ chi đảm bảo cho con người và giành một phần kinh phí thanh toán công nợ xây dựng cơ bản, bố trí nguồn cho một số dự án như các nhà hiệu bộ và phòng chức năng để đủ đảm bảo cơ sở vật chất để đảm bảo trường chuẩn quốc gia như kế hoạch đề ra.

           Hai ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, ngân hàng chính sách có số dư nợ phục vụ nhân dân trên địa bàn toàn huyện. Ngân hàng NN có số dư nợ 342,5 tỷ sô hộ 7950 hộ. Ngân hàng chính sách 270,9 tỷ hộ nghèo vay là : 8.258 hộ, cậy nghèo 737 hộ. Đây là điều kiện tốt để mọi người dân tiếp cận nguồn vốn nhằm phát triển sản xuất cho các hộ từ đó đời sống nhân dân mỗi ngày được cải thiện tốt hơn.

           Hộ nghèo đã giảm còn xuống còn 22,6% , có một số xã giảm tới 18% trong năm là rất cao thể hiện tính quyết liệt trong chỉ đạo lãnh đạo. Theo tinh thần nghị quyết 09 của Ban chấp hành tỉnh ủy nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững tại các huyện miền núi Thanh hóa.

          Chương trình xây dựng nông  thôn mới trên địa bàn huyện có sự chuyển biến tích cực nhằm kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân trong huyện, con em đi làm ăn xã giúp cho quê nhà về tiền , hiến kế, để có điều kiện cho dân, hoàn thành cơ sở hạ tầng. Đến nay  toàn huyện đã đạt trong năm 2014 đạt 42 tiêu chí bình quân 2 tiêu chí trở lên, như vậy toàn huyện đã bình quân 9,5 tiêu trí/ trên xã.

         Công  tác đầu tư xây dựng cơ bản tập trung đầu mối, không giàn trãi làm ảnh hưởng đến chất lượng, thời gian sớm hoàn thành công trình đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả đầu tư với nguồn vốn đầu tư năm 2014 là 95,38 tỷ tập trung, chưa tính các nguồn của các xã, thị trấn và nhân dân đầu tư. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các ngành các cấp, các xã thực hiện tốt Nghị quyết : 02 /NQ- BCH tỉnh ủy về tạo môi trường đầu  cho các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, trong năm đã tạo cho các doanh nghiệp đầu tư và phát triển.

Thực hiện quản lý đất đại trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân số bìa là 1935 trường hợp, thực hiện tốt công tác  xây dựng giá đất trong thời kỳ năm, năm. Thực hiện tốt công tác lập kiểm đếm, đền bù giải phóng mặt bằng cho các dự án của trung ương, tỉnh.

          Văn hóa giáo dục có chuyển biến vượt bậc, chất lượng giáo dục được nâng lên thể hiện trong các kỳ thi cấp huyện, tỉnh, thi vào các trường đại học chuyên nghiệp đậu số điểm cao, số lượng ngày càng nhiều. Văn hóa thông tin đã truyền tài các nghị quyết, chính sách của Đảng và nhà Nước đến với người dân qua nhiều kênh thông tin, qua đài phát thanh, kênh truyền hình, kênh thông tin điện tử của các đơn vị sự nghiêp, các xã, thị trấn. Một trong sự kiện nổi bật trong năm 2014 đó là sự công nhận của các nhà sử học đầu ngành hội thảo công nhân di tích lịch sử hội thề Lũng Nhai tại xã Ngọc Phụng.

          Năm 2014 là năm tuyên truyền làm tốt việc thực hiện chị thị 09 của UBND huyện về việc chấp hành nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tiết kiệm, chống sinh hoạt giảm lãng phí.

Công tác cải cách hành chính đã chuyển biến tích cực trong việc tiếp và giải quyết những việc liên quan đến quyền lợi cho nhân dân, không gay phiền hà nhũng nhiễu, đang đem lại niềm tin đối với nhân dân. Tuyên truyền đến với người dân nắm được hiến pháp năm 2013 có hiệu lực, Luật đất đai sửa đổi có hiệu lực thi hành tăng thêm quyền cho người dân.

          Công tác quốc phòng - an ninh năm 2014 là năm hoàn thành suất sắc các chỉ tiêu của cấp trên yêu cầu, An ninh là năm an lành nhất từ trước đến nay, không có tiếng pháo nổ, đua xe máy, không mất trật tự công, không bẻ cành hái lộc, an toàn giao thông được bảo đảm tuyệt đối mọi người dân hưởng cái tết thật sự an lành hạnh phúc.

Với những thành công trong năm 2014 là tạo đà cho năm 2015 là năm cuối của nhiệm kỳ năm năm kế hoạch của Đại hội Đảng các cấp, là năm hoàn thành kế hoạch suất sắc của cả nhiệm kỳ là luồng gió mới thổi lên niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng cộng sản Việt nam lãnh đạo đất nước đến bến bờ vinh quang. Thực hiện mục tiêu của Đảng là dân giầu nước mạnh xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

          Từ những thực tiễn nội lực của nhân dân các dân tộc huyện Thường Xuân Hội đồng nhân dân huyện thông qua  các nghị quyết, trong đó Nghị quyết có các mục tiêu kinh tế huyện nhà năm 2015 đó là: Mục tiêu chung, Tập trung chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, đẩy mạnh phát triển sản xuất, tạo đà cho phát triển kinh tế, xã hội, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, nhân rộng mô hình sản xuất. Quan tâm thực hiện tiến bộ xã hội, nâng cao đời sống tinh thần cho mọi tầng lớp nhân dân; triển khai thực hiện tốt chính sách  xã hội, công tác xóa đói giảm nghèo, đào tạo nghề và giải quyết việc làm mới cho người lao động; Phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; Tiếp tục đổi mới môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp - thương mại, dịch vụ, du lịch, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch 5 năm ( 2011-2015, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII. Tăng cường công tác đấu tranh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

          Một số chỉ tiêu cụ thể :

          - Giá trị sản xuất thực tế tăng : 16%.

          Trong đó:

          Giá trị tăng của các ngành kinh tế:

          +Nông – Lâm – Ngư nghiệp : Tăng 7%

          +Công nghiệp-TTCN-XDCB: Tăng 18%

          +Thương mại – dịch vụ : Tăng 19%

          Cơ cấu các ngành kinh tế:

          +Nông- lâm Ngư nghiệp chiếm 40,5%

          +Công nghiệp-TTCN-XDCB: Tăng 19,5%

          +Thương mại – dịch vụ : Tăng 40%

          -Tổng diện tích giao trồng cả năm đạt 9.926 ha

          -Năng xuất lúa BQ đạt 56/tạ/ha

          -Sản lượng lương thực có hạt 34.460 tấn.

          -Lương thực bình quân đầu người đạt 390 kg/người/năm.

          -Thu nhập bình quân đầu người : 16,5 triệu đồng/ người/năm.

          - Trồng cây cao su tiểu điền : 50 ha.

          - Trồng rừng tập trung trên 1.000 ha

          + Cây quế : 100 ha

          + Cây các loại khác : trên 900 ha ( chủ yếu cây keo úc)

          -Thu ngân sách trên địa bàn đạt 51 tỷ ( trong đó quyền SD đât 8,5 tỷ đồng)

          -Giảm tỷ suất sinh 2%0.

                -Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 7,5% 0

          -Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm 1,4%

          -Xây dựng 3 trường chuẩn quốc gia.

          -Xây dựng 4 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, giai đoạn 2015-2020.

          -Giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 6% trở lên.

          -Số lao động được đào tạo nghề, hướng dẫn nghề 1.000 đến 1.200 người.

          -Số lao động được giải quyết việc làm 1.500 người.

          -Xuất khẩu lao động đi làm có thời hạn ở nước ngoài 150 người trở lên.

          - Tỷ lệ phủ sóng phát thanh, truyền hình 98%.

          -Tỷ lệ dân số được dùng nước hợp vệ sinh 96%.

          -Tỷ lệ dân số dùng điện lưới quốc gia đạt 92-95%.

          -Tỷ lệ che phủ rừng đạt 76%.

          -Xây dựng nông thôn mới tăng bình quân 2 tiêu chí/xã.

          Tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt khu trọng điểm, biên giới, tăng cường công tác đối ngoại để duy trì ổn định về an ninh trật tự, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Giữ vững an ninh và trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra vụ việc phức tạp, nổi cộm, duy trì tốt công tác tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Đây là điều kiện tốt để hoàn thành mọi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng- an ninh trên địa bàn huyện Thường Xuân  lập thành tích cao nhất để chào mừng Đại hội Đảng các cấp và tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII./.

Người viết tin : Đỗ Văn Hoan

Bí thư Đảng ủy xã Xuân Dương

 

Kỳ Họp thứ 10 HĐND Huyện Khóa XIX Thành Công Tốt Đẹp Thông qua các Nghị Quyết Mục Tiêu Phát Triển Kinh Tế Xã Hội năm 2015

Đăng lúc: 12/01/2015 08:45:44 (GMT+7)

Sáng ngày 25 tháng 12 năm 2014 Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX kỳ họp lần thứ 10 khai mạc. Sau lễ chào cờ theo nghi thức đồng chí Bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện khai mạc kỳ họp.

                   Đồng chí Lê Thị Thìn ủy viên thượng vụ tỉnh ủy phó chủ tịch thường trực hội đồng nhân tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Thành UVBTV tỉnh ủy Trưởng ban dân vận, trưởng ban chỉ đạo Nghị quyết 09 của tỉnh ủy về sự tăng cường sự lãnh đạo của đảng về xóa đói giảm nghèo nhanh bền vững các huyện miền núi Thanh Hóa đến năm 2020.
           DSC09979~1.jpg

          Năm 2014, tình hình thế giới diễn biến rất phức tạp, có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội Nước ta, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống nhân dân. Trung Quốc đặt trái phép giàn khoan  HD 981 làm ảnh hưởng trực tiếp đến quan hệ đối ngoại, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế. Tuy nhiên với sự quyết tâm cao của toàn Đảng toàn dân, dưới sự lãnh đạo của huyện ủy, UBND huyện đã bám sát Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2014. Tập trung chỉ đạo cao độ quyết liệt cùng các ngành các cấp khắc phục mọi khó khăn, thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế xã hội,  chuyển dịch cơ cấu vật nuôi, cây trồng đã chuyển biến tích cực  đúng hướng theo nghị quyết Đại hội đảng nhiệm kỳ đề ra. Năm 2014 là năm cả nước, tỉnh Thanh Hóa, Huyện Thường Xuân đã vượt hết các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Là năm có sản lượng lương thực cao nhất từ trước đến nay 33.779 tấn qui hạt. Với tăng trưởng kinh tế đạt 16,14% Thu nhập bình quân đầu người toàn huyện 14,340 triệu / Người năm. Độ che phủ rừng đạt 76%, trồng rừng đạt 176,4% , trồng rừng tập trung 1058 ha/600 ha kh.

          Công tác thu chi tài chính năm 2014 có số thu ngân sách trên địa bàn đạt cao 49 tỷ đồng tăng 116,4 %/KH, đây , chế độ chi đảm bảo cho con người và giành một phần kinh phí thanh toán công nợ xây dựng cơ bản, bố trí nguồn cho một số dự án như các nhà hiệu bộ và phòng chức năng để đủ đảm bảo cơ sở vật chất để đảm bảo trường chuẩn quốc gia như kế hoạch đề ra.

           Hai ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, ngân hàng chính sách có số dư nợ phục vụ nhân dân trên địa bàn toàn huyện. Ngân hàng NN có số dư nợ 342,5 tỷ sô hộ 7950 hộ. Ngân hàng chính sách 270,9 tỷ hộ nghèo vay là : 8.258 hộ, cậy nghèo 737 hộ. Đây là điều kiện tốt để mọi người dân tiếp cận nguồn vốn nhằm phát triển sản xuất cho các hộ từ đó đời sống nhân dân mỗi ngày được cải thiện tốt hơn.

           Hộ nghèo đã giảm còn xuống còn 22,6% , có một số xã giảm tới 18% trong năm là rất cao thể hiện tính quyết liệt trong chỉ đạo lãnh đạo. Theo tinh thần nghị quyết 09 của Ban chấp hành tỉnh ủy nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững tại các huyện miền núi Thanh hóa.

          Chương trình xây dựng nông  thôn mới trên địa bàn huyện có sự chuyển biến tích cực nhằm kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân trong huyện, con em đi làm ăn xã giúp cho quê nhà về tiền , hiến kế, để có điều kiện cho dân, hoàn thành cơ sở hạ tầng. Đến nay  toàn huyện đã đạt trong năm 2014 đạt 42 tiêu chí bình quân 2 tiêu chí trở lên, như vậy toàn huyện đã bình quân 9,5 tiêu trí/ trên xã.

         Công  tác đầu tư xây dựng cơ bản tập trung đầu mối, không giàn trãi làm ảnh hưởng đến chất lượng, thời gian sớm hoàn thành công trình đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả đầu tư với nguồn vốn đầu tư năm 2014 là 95,38 tỷ tập trung, chưa tính các nguồn của các xã, thị trấn và nhân dân đầu tư. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các ngành các cấp, các xã thực hiện tốt Nghị quyết : 02 /NQ- BCH tỉnh ủy về tạo môi trường đầu  cho các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, trong năm đã tạo cho các doanh nghiệp đầu tư và phát triển.

Thực hiện quản lý đất đại trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân số bìa là 1935 trường hợp, thực hiện tốt công tác  xây dựng giá đất trong thời kỳ năm, năm. Thực hiện tốt công tác lập kiểm đếm, đền bù giải phóng mặt bằng cho các dự án của trung ương, tỉnh.

          Văn hóa giáo dục có chuyển biến vượt bậc, chất lượng giáo dục được nâng lên thể hiện trong các kỳ thi cấp huyện, tỉnh, thi vào các trường đại học chuyên nghiệp đậu số điểm cao, số lượng ngày càng nhiều. Văn hóa thông tin đã truyền tài các nghị quyết, chính sách của Đảng và nhà Nước đến với người dân qua nhiều kênh thông tin, qua đài phát thanh, kênh truyền hình, kênh thông tin điện tử của các đơn vị sự nghiêp, các xã, thị trấn. Một trong sự kiện nổi bật trong năm 2014 đó là sự công nhận của các nhà sử học đầu ngành hội thảo công nhân di tích lịch sử hội thề Lũng Nhai tại xã Ngọc Phụng.

          Năm 2014 là năm tuyên truyền làm tốt việc thực hiện chị thị 09 của UBND huyện về việc chấp hành nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tiết kiệm, chống sinh hoạt giảm lãng phí.

Công tác cải cách hành chính đã chuyển biến tích cực trong việc tiếp và giải quyết những việc liên quan đến quyền lợi cho nhân dân, không gay phiền hà nhũng nhiễu, đang đem lại niềm tin đối với nhân dân. Tuyên truyền đến với người dân nắm được hiến pháp năm 2013 có hiệu lực, Luật đất đai sửa đổi có hiệu lực thi hành tăng thêm quyền cho người dân.

          Công tác quốc phòng - an ninh năm 2014 là năm hoàn thành suất sắc các chỉ tiêu của cấp trên yêu cầu, An ninh là năm an lành nhất từ trước đến nay, không có tiếng pháo nổ, đua xe máy, không mất trật tự công, không bẻ cành hái lộc, an toàn giao thông được bảo đảm tuyệt đối mọi người dân hưởng cái tết thật sự an lành hạnh phúc.

Với những thành công trong năm 2014 là tạo đà cho năm 2015 là năm cuối của nhiệm kỳ năm năm kế hoạch của Đại hội Đảng các cấp, là năm hoàn thành kế hoạch suất sắc của cả nhiệm kỳ là luồng gió mới thổi lên niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng cộng sản Việt nam lãnh đạo đất nước đến bến bờ vinh quang. Thực hiện mục tiêu của Đảng là dân giầu nước mạnh xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

          Từ những thực tiễn nội lực của nhân dân các dân tộc huyện Thường Xuân Hội đồng nhân dân huyện thông qua  các nghị quyết, trong đó Nghị quyết có các mục tiêu kinh tế huyện nhà năm 2015 đó là: Mục tiêu chung, Tập trung chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, đẩy mạnh phát triển sản xuất, tạo đà cho phát triển kinh tế, xã hội, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, nhân rộng mô hình sản xuất. Quan tâm thực hiện tiến bộ xã hội, nâng cao đời sống tinh thần cho mọi tầng lớp nhân dân; triển khai thực hiện tốt chính sách  xã hội, công tác xóa đói giảm nghèo, đào tạo nghề và giải quyết việc làm mới cho người lao động; Phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; Tiếp tục đổi mới môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp - thương mại, dịch vụ, du lịch, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch 5 năm ( 2011-2015, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII. Tăng cường công tác đấu tranh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

          Một số chỉ tiêu cụ thể :

          - Giá trị sản xuất thực tế tăng : 16%.

          Trong đó:

          Giá trị tăng của các ngành kinh tế:

          +Nông – Lâm – Ngư nghiệp : Tăng 7%

          +Công nghiệp-TTCN-XDCB: Tăng 18%

          +Thương mại – dịch vụ : Tăng 19%

          Cơ cấu các ngành kinh tế:

          +Nông- lâm Ngư nghiệp chiếm 40,5%

          +Công nghiệp-TTCN-XDCB: Tăng 19,5%

          +Thương mại – dịch vụ : Tăng 40%

          -Tổng diện tích giao trồng cả năm đạt 9.926 ha

          -Năng xuất lúa BQ đạt 56/tạ/ha

          -Sản lượng lương thực có hạt 34.460 tấn.

          -Lương thực bình quân đầu người đạt 390 kg/người/năm.

          -Thu nhập bình quân đầu người : 16,5 triệu đồng/ người/năm.

          - Trồng cây cao su tiểu điền : 50 ha.

          - Trồng rừng tập trung trên 1.000 ha

          + Cây quế : 100 ha

          + Cây các loại khác : trên 900 ha ( chủ yếu cây keo úc)

          -Thu ngân sách trên địa bàn đạt 51 tỷ ( trong đó quyền SD đât 8,5 tỷ đồng)

          -Giảm tỷ suất sinh 2%0.

                -Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 7,5% 0

          -Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm 1,4%

          -Xây dựng 3 trường chuẩn quốc gia.

          -Xây dựng 4 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, giai đoạn 2015-2020.

          -Giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 6% trở lên.

          -Số lao động được đào tạo nghề, hướng dẫn nghề 1.000 đến 1.200 người.

          -Số lao động được giải quyết việc làm 1.500 người.

          -Xuất khẩu lao động đi làm có thời hạn ở nước ngoài 150 người trở lên.

          - Tỷ lệ phủ sóng phát thanh, truyền hình 98%.

          -Tỷ lệ dân số được dùng nước hợp vệ sinh 96%.

          -Tỷ lệ dân số dùng điện lưới quốc gia đạt 92-95%.

          -Tỷ lệ che phủ rừng đạt 76%.

          -Xây dựng nông thôn mới tăng bình quân 2 tiêu chí/xã.

          Tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt khu trọng điểm, biên giới, tăng cường công tác đối ngoại để duy trì ổn định về an ninh trật tự, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Giữ vững an ninh và trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra vụ việc phức tạp, nổi cộm, duy trì tốt công tác tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Đây là điều kiện tốt để hoàn thành mọi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng- an ninh trên địa bàn huyện Thường Xuân  lập thành tích cao nhất để chào mừng Đại hội Đảng các cấp và tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII./.

Người viết tin : Đỗ Văn Hoan

Bí thư Đảng ủy xã Xuân Dương

 

Dự báo thời tiết Thanh Hóa