Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
1017728

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Đại Hội Đảng bộ Chính quyền lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020 thành công tốt đẹp.

Ngày 22/06/2015 07:45:00

Sáng ngày 18 tháng 6 năm 2015 Đảng bộ chính quyền khai mạc chính thức Đại hội lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

     Thực hiện chỉ thị số 36 ngày 30/5/2014 của Bộ chính trị về ĐH đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban tổ chức tỉnh ủy, kế hoạch của Ban thưng vụ huyện ủy về đại hội đảng bộ cơ sở và công tác nhân sự đại hội.Đây là Đảng bộ cuối cùng của 44 tổ chức đảng trực thuộc huyện ủy kết thúc đại hội đảng bộ cơ sở trên toàn huyện.
     Sau bài khai mạc, và giới thiệu đại biểu của đồng chí Lương Văn Tám - Bí thư Đảng bộ chính quyền, là toàn văn báo cáo dự thảo chính trị của ban chấp hành đảng bộ khóa XXII nêu bật những thành tựu mà đảng bộ Chính quyền nhiệm kỳ qua đạt được.

ĐH Đang bo CQ 1.jpg

     Đảng bộ chính quyền cùng với toàn đảng, toàn dân huyện nhà đã lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội- quốc phòng an ninh thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế mà Nghị quyết đại hội đảng bộ huyện Thường Xuân lần thứ XVII đề ra.

     Trong năm qua đảng bộ chính quyền thực hiện lãnh đạo các chi bộ chỉ đạo Phòng chuyên tham mưu tốt cho UBND huyện thực hiện các nhiệm vụ, theo tinh thần Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ khóa XVIII và nghị quyết hội đồng nhân dân khóa XIX. Xác định đúng nhiệm vụ chức năng của từng chi bộ đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiên nhiệm vụ trong năm để báo các Đảng ủy, ủy ban nhân dân được Đảng ủy , y ban nhân dân cho ý kiến tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó các chi bộ, các phòng chuyên môn đã tích cực chủ động phối hợp, tham mưu cho UBND chỉ đạo thực hiện cụ thể hóa. Qua đó đảng ủy, UBND huyện có cơ sở giám sát đôn đốc đánh giá mức độ hoàn thành của từng chi bộ, phòng ban chức năng nhiệm vụ của mình.
     Về kinh tế Đảng bộ lãnh đạo phòng nông nghiệp tiếp tục thực hiện mạnh các dự án áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, như đưa giống lai có năng xuất cao vào cơ cấu cây trồng hợp lý, thực hiện cải tạo tầm vóc đàn gia súc, thực hiện khuyến khích các trang trại, gia trại trên địa bàn, cải tạo vườn tạp, đưa cây cao su tiều điền vào địa bàn huyện, thực hiện quản lý khai thác rừng nứa, trồng và khôi phục cây bản địa cây quế... đây là bước đột phá trong sản xuất.
     Công tác tài chính đã có nhiều tiến bộ trong quản lý, nối mạng toàn ngành, thực hiện chi trả lương qua tài khoản thẻ tại ngân hàng, số thu tằng rõ rệt theo hàng năm; đến nay trong 11 huyện miền núi, huyện Thường xuân có số thu khá cao. Công tác quyết toán các công trình đầu tư xây dựng cơ bản ngày càng kịp thời hơn.

    Văn hóa xã hội đạt nhiều thành tựu quan trọng, đó là hệ thống giáo dục được tăng cường về cơ sở vật chất, chất lượng giáo dục được nâng lên luôn ở tốp 4 của 11 huyện miền núi. Các trường đạt chuẩn quốc gia đã tăng nhanh trong mấy năm gần đây thể hiện sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng bộ chính quyền.

     Công tác an sinh xã hội hết sức coi trọng, hộ nghèo giảm nhanh và bền vững tạo nhiều việc làm cho nhân dân, thực hiện các chính sách 30a của Chính phủ đối với các đối tượng chính sách được hưởng.

    Công tác quốc phòng an ninh được giữ vững không có điểm nóng xảy ra trên địa bàn, nhân dân an tâm sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vào đầu tư và sản xuất trên địa bàn.
     Với thành tích xuất sắc trong năm qua đảng bộ chính quyền được 8 tập thể và 10 cá nhân được Ban chấp hành huyện ủy tặng giấy khen, tập thể Đảng bộ và 3 cá nhân được Ban chấp hành tỉnh ủy tặng Bằng khen. Được công nhn đảng bộ trong sạch vững mạnh nhiều năm liền.
     Đồng chí Đỗ Xuân Nam Bí thư huyện ủy, Chủ tịch hội đồng nhân dân huyện có ý kiến phát biểu ch đạo Đại hội, đồng chí đánh giá cao Đảng bộ chính quyền có vị trí hết sức quan trọng của Đảng bộ huyện, là cơ quan đầu não, cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, HĐND, UBND huyện. Đảng bộ Chính quyền có số lượng đảng viên đông, có nhiều đồng chí Thưng vụ huyện ủy, cán bộ chủ chốt của huyện, quyết định những chủ trương, biện pháp, kết quả trong lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội của huyện. Đảng viên và các bộ có niềm vinh dự đó, đồng thời đặt ra cho mỗi cán bộ, đảng viên có trách nhiệm lớn lao trước yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.

ĐH Đang bo CQ 4.jpg

     Đồng chí ghi nhận những thành tích mà Đảng bộ chính quyền đã đạt được trong nhiệm kỳ qua là rất lớn, đồng thời chỉ ra những tồn tại yếu kém cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

     Đồng chí chỉ rõ những nội dung mà đại hội phải thực hiện hoàn thành trong Đại hội đề ra đồng thời nhấn mạnh một số nội dung sau :

    Một là : Đảng bộ Chính quyền và từng cán bộ, đảng viên của đảng bộ cần nghiêm túc xác định rõ vị trí, tầm quan trọng, tầm ảnh hưởng của mình trong Đảng bộ huyện, là cơ quan đầu não của huyện thực hiện chức năng tham mưu cho cấp ủy huyện và chức năng quản lý, điều hành, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ là hết sức nặng nề, đòi hỏi mỗi cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý phải hết sức nỗ lực phấn đấu, rèn luyện đạo đức, tác phong công tác, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chống mọi biểu hiện tiêu cực, quan lưu, sách nhiễu, gây phiền hà cho dân. Phải chủ động tự học và bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, năng lực thực tiễn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Mỗi lời nói, việc làm của cán bộ, đảng  viên ở cơ quan công sở hay ở khu dân cư đều có tầm ảnh hưởng lan tỏa lớn, cả điểm tốt và điểm chưa tốt của từng cán bộ, đảng viên, tác động trực tiếp đến hiệu quả công tác và hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở.

     Hai là: Bước vào giai đoạn mới nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ về công tác tham mưu chỉ đạo là rất lớn; Trên cơ sở nghị quyết đại hội  đảng bộ các cấp, đại đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020, xác định những mục tiêu, chỉ tiêu và chương trình công tác trọng tâm của cả nhiệm kỳ, trong tâm về KT-XH là phát triển kinh tế lâm nông nghiệp, giảm nghèo nhanh và bền vững, xây dựng nông thôn mới; Chương trình phát triển nguồn nhân lực bao gồm cả giáo dục, dạy nghề, đào tạo nghề, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Đây là 2 chương trình lớn quan trọng ngay sau Đại hội phải đi vào xây dựng đề cương, khảo sát, đánh giá thực trạng và xây dựng đề án chung và từng kế hoạch chi tiết để thực hiện. Vì vậy, từng phòng chuyên môn cần chủ động, tích cực hơn trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội.

     Ba là : Đảng bộ cần tập trung lãnh đạo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác và hiệu lực trong quản lý, điều hành; tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý, điều hành theo công tác hướng dẫn, chỉ đạo của UBND, tăng cường giám sát của HĐND, tăng cường kiểm tra, thanh tra của các phòng chuyên môn, thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kiên quyết xử lý nghiêm những sai phạm trong quản lý của cơ sở. Nắm chắc tình hình cơ sở, tập trung giải quyết những vấn đề phát sinh, ni cộm, bức xúc ở cơ sở, không để phát sinh phức tạp, kéo dài. Trong chỉ đạo cần quan tâm những địa phương khó khăn, yếu kém.

    Bốn là:  Đảng bộ tập trung quan tâm công tác xây dựng đảng bộ, cơ quan và đoàn thể vững mạnh; trọng tâm là công tác cán bộ, công tác đảng viên. Trong công tác cán bộ tiếp tục thực hiện Nghị quyết 04 của BCH tỉnh Đảng bộ về xây dựng đội ngũ cán bộ, đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ theo hướng chuẩn hóa, trẻ hóa, thực tiễn hóa, đội ngũ cán bộ cấp phòng, ban thực hiện luân chuyển, điều động cán bộ theo kế hoạch hàng năm của ban Thưng vụ huyện ủy. Thực hiện tốt công tác qui hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ, bố trí sử dụng, bổ nhiệm cán bộ. Tiếp tục thực hiện nội dung hội nghị trung ương 4 khóa XI ,nghị quyết số 12/BCHTƯ năm 2012 về “ một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Trọng tâm là ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức ,lối sống trong cán bộ, đảng viên; thực hiện đúng qui định về trách nhiệm, quyền hạn, phân công, phân cấp quản lý cán bộ; mối quan hệ công tác trong tập thể UBND và người đứng đầu chính quyền, khắc phục những bất cập, chồng chéo, độc đoán trong lãnh đạo, quản lý. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nêu cao tính trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân đ cán bộ thực sự là công bộc, tận tụy của nhân dân. Đoàn kết xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

     Đồng chí Bí thư đảng ủy đáp từ và tiếp thu các ý kiến của đồng chí bí thư huyện ủy.

     Đại hội chuyển nội dung bầu cử ban chấp hành khóa XXIII. Thực hiện điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam và qui chế bầu cử trong đảng . Ban chấp hành khóa XXII đã thông qua đề án nhân sự trình Đại hội, thông qua cơ cấu, tiêu chuẩn của ban chấp hành mới, thông qua quyết định phê duyệt của Ban thượng vụ huyện ủy duyệt nhân sự. Số lưng ban chấp hành khóa XXIII là 13 đồng chí, giới thiệu 15 để đại hội lựa chọn 13 Đ/c.

ĐH Đang bo CQ 5.jpg

      Đại hội đã thống nhất phương án nhân sự và bỏ phiếu kín theo qui định của qui chế.

      Đại hội đã bỏ phiếu trúng cử 13 đồng chí, đại diện cho 123 đảng viên trong Đảng bộ là hạt nhân ưu tú vào trong ban chấp hành Đảng bộ Chính quyền khóa XXIII. Đại hội bầu 5 đồng chí đại biểu đại diện cho đảng bộ dự đại hội đại biểu huyện lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015-2020.

    Tại phiên họp thứ nhất của Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ XXIII đã bầu đồng chí Bí thư đảng ủy mới đồng chí Lương Văn Tám được ban chấp hành tín nhiệm bầu là Bí thư khóa XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Bầu đồng chí Cầm Bá Đứng phó bí thư Đảng ủy, đồng chí Lê Văn Thắng ủy viên thượng vụ đảng ủy. Bầu ủy ban kiểm tra Đảng ủy, bầu trưởng ban, phó ban kiểm tra.

     Đảng bộ chính quyền sau gần 2 ngày ĐH đã hoàn tất nội dung chương trình đề ra, Đại hội đã thông qua nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2015- 2020 với mục tiêu nhiệm vụ của Đảng bộ chính quyền đề ra, các đại biểu đã biểu quyết 100%. Với tinh thần Đại hội, trí tuệ, đoàn kết, dân chủ, đổi mới. Đại hội đã bế mạc trong không khí phấn khởi niềm tin của đảng viên vào sự lãnh đạo sáng suốt của ban chấp hành khóa XXIII ,chắc chắn sẽ hoản thành xuất sắc Nghị quyết của Đảng bộ lần thứ XXIII đề ra./.

Người viết tin : Đỗ Văn Hoan

Đại Hội Đảng bộ Chính quyền lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020 thành công tốt đẹp.

Đăng lúc: 22/06/2015 07:45:00 (GMT+7)

Sáng ngày 18 tháng 6 năm 2015 Đảng bộ chính quyền khai mạc chính thức Đại hội lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

     Thực hiện chỉ thị số 36 ngày 30/5/2014 của Bộ chính trị về ĐH đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban tổ chức tỉnh ủy, kế hoạch của Ban thưng vụ huyện ủy về đại hội đảng bộ cơ sở và công tác nhân sự đại hội.Đây là Đảng bộ cuối cùng của 44 tổ chức đảng trực thuộc huyện ủy kết thúc đại hội đảng bộ cơ sở trên toàn huyện.
     Sau bài khai mạc, và giới thiệu đại biểu của đồng chí Lương Văn Tám - Bí thư Đảng bộ chính quyền, là toàn văn báo cáo dự thảo chính trị của ban chấp hành đảng bộ khóa XXII nêu bật những thành tựu mà đảng bộ Chính quyền nhiệm kỳ qua đạt được.

ĐH Đang bo CQ 1.jpg

     Đảng bộ chính quyền cùng với toàn đảng, toàn dân huyện nhà đã lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội- quốc phòng an ninh thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế mà Nghị quyết đại hội đảng bộ huyện Thường Xuân lần thứ XVII đề ra.

     Trong năm qua đảng bộ chính quyền thực hiện lãnh đạo các chi bộ chỉ đạo Phòng chuyên tham mưu tốt cho UBND huyện thực hiện các nhiệm vụ, theo tinh thần Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ khóa XVIII và nghị quyết hội đồng nhân dân khóa XIX. Xác định đúng nhiệm vụ chức năng của từng chi bộ đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiên nhiệm vụ trong năm để báo các Đảng ủy, ủy ban nhân dân được Đảng ủy , y ban nhân dân cho ý kiến tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó các chi bộ, các phòng chuyên môn đã tích cực chủ động phối hợp, tham mưu cho UBND chỉ đạo thực hiện cụ thể hóa. Qua đó đảng ủy, UBND huyện có cơ sở giám sát đôn đốc đánh giá mức độ hoàn thành của từng chi bộ, phòng ban chức năng nhiệm vụ của mình.
     Về kinh tế Đảng bộ lãnh đạo phòng nông nghiệp tiếp tục thực hiện mạnh các dự án áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, như đưa giống lai có năng xuất cao vào cơ cấu cây trồng hợp lý, thực hiện cải tạo tầm vóc đàn gia súc, thực hiện khuyến khích các trang trại, gia trại trên địa bàn, cải tạo vườn tạp, đưa cây cao su tiều điền vào địa bàn huyện, thực hiện quản lý khai thác rừng nứa, trồng và khôi phục cây bản địa cây quế... đây là bước đột phá trong sản xuất.
     Công tác tài chính đã có nhiều tiến bộ trong quản lý, nối mạng toàn ngành, thực hiện chi trả lương qua tài khoản thẻ tại ngân hàng, số thu tằng rõ rệt theo hàng năm; đến nay trong 11 huyện miền núi, huyện Thường xuân có số thu khá cao. Công tác quyết toán các công trình đầu tư xây dựng cơ bản ngày càng kịp thời hơn.

    Văn hóa xã hội đạt nhiều thành tựu quan trọng, đó là hệ thống giáo dục được tăng cường về cơ sở vật chất, chất lượng giáo dục được nâng lên luôn ở tốp 4 của 11 huyện miền núi. Các trường đạt chuẩn quốc gia đã tăng nhanh trong mấy năm gần đây thể hiện sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng bộ chính quyền.

     Công tác an sinh xã hội hết sức coi trọng, hộ nghèo giảm nhanh và bền vững tạo nhiều việc làm cho nhân dân, thực hiện các chính sách 30a của Chính phủ đối với các đối tượng chính sách được hưởng.

    Công tác quốc phòng an ninh được giữ vững không có điểm nóng xảy ra trên địa bàn, nhân dân an tâm sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vào đầu tư và sản xuất trên địa bàn.
     Với thành tích xuất sắc trong năm qua đảng bộ chính quyền được 8 tập thể và 10 cá nhân được Ban chấp hành huyện ủy tặng giấy khen, tập thể Đảng bộ và 3 cá nhân được Ban chấp hành tỉnh ủy tặng Bằng khen. Được công nhn đảng bộ trong sạch vững mạnh nhiều năm liền.
     Đồng chí Đỗ Xuân Nam Bí thư huyện ủy, Chủ tịch hội đồng nhân dân huyện có ý kiến phát biểu ch đạo Đại hội, đồng chí đánh giá cao Đảng bộ chính quyền có vị trí hết sức quan trọng của Đảng bộ huyện, là cơ quan đầu não, cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, HĐND, UBND huyện. Đảng bộ Chính quyền có số lượng đảng viên đông, có nhiều đồng chí Thưng vụ huyện ủy, cán bộ chủ chốt của huyện, quyết định những chủ trương, biện pháp, kết quả trong lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội của huyện. Đảng viên và các bộ có niềm vinh dự đó, đồng thời đặt ra cho mỗi cán bộ, đảng viên có trách nhiệm lớn lao trước yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.

ĐH Đang bo CQ 4.jpg

     Đồng chí ghi nhận những thành tích mà Đảng bộ chính quyền đã đạt được trong nhiệm kỳ qua là rất lớn, đồng thời chỉ ra những tồn tại yếu kém cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

     Đồng chí chỉ rõ những nội dung mà đại hội phải thực hiện hoàn thành trong Đại hội đề ra đồng thời nhấn mạnh một số nội dung sau :

    Một là : Đảng bộ Chính quyền và từng cán bộ, đảng viên của đảng bộ cần nghiêm túc xác định rõ vị trí, tầm quan trọng, tầm ảnh hưởng của mình trong Đảng bộ huyện, là cơ quan đầu não của huyện thực hiện chức năng tham mưu cho cấp ủy huyện và chức năng quản lý, điều hành, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ là hết sức nặng nề, đòi hỏi mỗi cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý phải hết sức nỗ lực phấn đấu, rèn luyện đạo đức, tác phong công tác, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chống mọi biểu hiện tiêu cực, quan lưu, sách nhiễu, gây phiền hà cho dân. Phải chủ động tự học và bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, năng lực thực tiễn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Mỗi lời nói, việc làm của cán bộ, đảng  viên ở cơ quan công sở hay ở khu dân cư đều có tầm ảnh hưởng lan tỏa lớn, cả điểm tốt và điểm chưa tốt của từng cán bộ, đảng viên, tác động trực tiếp đến hiệu quả công tác và hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở.

     Hai là: Bước vào giai đoạn mới nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ về công tác tham mưu chỉ đạo là rất lớn; Trên cơ sở nghị quyết đại hội  đảng bộ các cấp, đại đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020, xác định những mục tiêu, chỉ tiêu và chương trình công tác trọng tâm của cả nhiệm kỳ, trong tâm về KT-XH là phát triển kinh tế lâm nông nghiệp, giảm nghèo nhanh và bền vững, xây dựng nông thôn mới; Chương trình phát triển nguồn nhân lực bao gồm cả giáo dục, dạy nghề, đào tạo nghề, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Đây là 2 chương trình lớn quan trọng ngay sau Đại hội phải đi vào xây dựng đề cương, khảo sát, đánh giá thực trạng và xây dựng đề án chung và từng kế hoạch chi tiết để thực hiện. Vì vậy, từng phòng chuyên môn cần chủ động, tích cực hơn trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội.

     Ba là : Đảng bộ cần tập trung lãnh đạo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác và hiệu lực trong quản lý, điều hành; tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý, điều hành theo công tác hướng dẫn, chỉ đạo của UBND, tăng cường giám sát của HĐND, tăng cường kiểm tra, thanh tra của các phòng chuyên môn, thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kiên quyết xử lý nghiêm những sai phạm trong quản lý của cơ sở. Nắm chắc tình hình cơ sở, tập trung giải quyết những vấn đề phát sinh, ni cộm, bức xúc ở cơ sở, không để phát sinh phức tạp, kéo dài. Trong chỉ đạo cần quan tâm những địa phương khó khăn, yếu kém.

    Bốn là:  Đảng bộ tập trung quan tâm công tác xây dựng đảng bộ, cơ quan và đoàn thể vững mạnh; trọng tâm là công tác cán bộ, công tác đảng viên. Trong công tác cán bộ tiếp tục thực hiện Nghị quyết 04 của BCH tỉnh Đảng bộ về xây dựng đội ngũ cán bộ, đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ theo hướng chuẩn hóa, trẻ hóa, thực tiễn hóa, đội ngũ cán bộ cấp phòng, ban thực hiện luân chuyển, điều động cán bộ theo kế hoạch hàng năm của ban Thưng vụ huyện ủy. Thực hiện tốt công tác qui hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ, bố trí sử dụng, bổ nhiệm cán bộ. Tiếp tục thực hiện nội dung hội nghị trung ương 4 khóa XI ,nghị quyết số 12/BCHTƯ năm 2012 về “ một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Trọng tâm là ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức ,lối sống trong cán bộ, đảng viên; thực hiện đúng qui định về trách nhiệm, quyền hạn, phân công, phân cấp quản lý cán bộ; mối quan hệ công tác trong tập thể UBND và người đứng đầu chính quyền, khắc phục những bất cập, chồng chéo, độc đoán trong lãnh đạo, quản lý. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nêu cao tính trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân đ cán bộ thực sự là công bộc, tận tụy của nhân dân. Đoàn kết xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

     Đồng chí Bí thư đảng ủy đáp từ và tiếp thu các ý kiến của đồng chí bí thư huyện ủy.

     Đại hội chuyển nội dung bầu cử ban chấp hành khóa XXIII. Thực hiện điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam và qui chế bầu cử trong đảng . Ban chấp hành khóa XXII đã thông qua đề án nhân sự trình Đại hội, thông qua cơ cấu, tiêu chuẩn của ban chấp hành mới, thông qua quyết định phê duyệt của Ban thượng vụ huyện ủy duyệt nhân sự. Số lưng ban chấp hành khóa XXIII là 13 đồng chí, giới thiệu 15 để đại hội lựa chọn 13 Đ/c.

ĐH Đang bo CQ 5.jpg

      Đại hội đã thống nhất phương án nhân sự và bỏ phiếu kín theo qui định của qui chế.

      Đại hội đã bỏ phiếu trúng cử 13 đồng chí, đại diện cho 123 đảng viên trong Đảng bộ là hạt nhân ưu tú vào trong ban chấp hành Đảng bộ Chính quyền khóa XXIII. Đại hội bầu 5 đồng chí đại biểu đại diện cho đảng bộ dự đại hội đại biểu huyện lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015-2020.

    Tại phiên họp thứ nhất của Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ XXIII đã bầu đồng chí Bí thư đảng ủy mới đồng chí Lương Văn Tám được ban chấp hành tín nhiệm bầu là Bí thư khóa XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Bầu đồng chí Cầm Bá Đứng phó bí thư Đảng ủy, đồng chí Lê Văn Thắng ủy viên thượng vụ đảng ủy. Bầu ủy ban kiểm tra Đảng ủy, bầu trưởng ban, phó ban kiểm tra.

     Đảng bộ chính quyền sau gần 2 ngày ĐH đã hoàn tất nội dung chương trình đề ra, Đại hội đã thông qua nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2015- 2020 với mục tiêu nhiệm vụ của Đảng bộ chính quyền đề ra, các đại biểu đã biểu quyết 100%. Với tinh thần Đại hội, trí tuệ, đoàn kết, dân chủ, đổi mới. Đại hội đã bế mạc trong không khí phấn khởi niềm tin của đảng viên vào sự lãnh đạo sáng suốt của ban chấp hành khóa XXIII ,chắc chắn sẽ hoản thành xuất sắc Nghị quyết của Đảng bộ lần thứ XXIII đề ra./.

Người viết tin : Đỗ Văn Hoan

Dự báo thời tiết Thanh Hóa