Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
1017728

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

THÔNG BÁO

Ngày 16/06/2015 09:22:49

Về việc tổ chức Đại hội Đảng bộ Chính quyền lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

          Thực hiện kế hoạch số 79-KH/HU ngày 20/10/2014 của Ban Thường Vụ huyện ủy; Kế hoạch số 90-KH/TU ngày 08/10/2014 của Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc triển khai thực hiện chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Được sự đồng ý của BTV Huyện ủy, Đảng bộ chính quyền tổ chức Đại hội lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Cụ thể như sau:
         1. Thời gian Đại hội:
         Thời gian làm việc của Đại hội là 02 ngày:
         - Đại hội trù bị: Chiều ngày 17/6/2015. Bắt đầu hồi 13h30;
        - Đại hội chính thức: Ngày 18/6/2015. Khai mạc hồi 7h00.
        Thời gian làm việc trong ngày: Buổi sáng từ 7h00 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h00. Các đại biểu đến trước giờ làm việc 15 phút để chuẩn bị vào giờ làm việc chính thức.
        2. Địa điểm tổ chức đại hội:
        Hội trường tầng 2, huyện ủy Thường Xuân.
        Ban chấp hành Đảng bộ Chính quyền đề nghị các đồng chí Bí thư các chi bộ thông báo đến toàn thể Đảng viên trong chi bộ mình tham dự Đại hội Đúng thời gian và địa điểm quy định.

Nơi nhận:                                                                                                           TM BAN CHẤP HÀNH
- Các chi bộ trực thuộc;                                                                                                 BÍ THƯ
- Lưu: VP Đảng ủy cơ quan.                              
                                         
                                                                                         ( Đã ký)


                                                                                                                             Lương Văn Tám

THÔNG BÁO

Đăng lúc: 16/06/2015 09:22:49 (GMT+7)

Về việc tổ chức Đại hội Đảng bộ Chính quyền lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

          Thực hiện kế hoạch số 79-KH/HU ngày 20/10/2014 của Ban Thường Vụ huyện ủy; Kế hoạch số 90-KH/TU ngày 08/10/2014 của Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc triển khai thực hiện chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Được sự đồng ý của BTV Huyện ủy, Đảng bộ chính quyền tổ chức Đại hội lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Cụ thể như sau:
         1. Thời gian Đại hội:
         Thời gian làm việc của Đại hội là 02 ngày:
         - Đại hội trù bị: Chiều ngày 17/6/2015. Bắt đầu hồi 13h30;
        - Đại hội chính thức: Ngày 18/6/2015. Khai mạc hồi 7h00.
        Thời gian làm việc trong ngày: Buổi sáng từ 7h00 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h00. Các đại biểu đến trước giờ làm việc 15 phút để chuẩn bị vào giờ làm việc chính thức.
        2. Địa điểm tổ chức đại hội:
        Hội trường tầng 2, huyện ủy Thường Xuân.
        Ban chấp hành Đảng bộ Chính quyền đề nghị các đồng chí Bí thư các chi bộ thông báo đến toàn thể Đảng viên trong chi bộ mình tham dự Đại hội Đúng thời gian và địa điểm quy định.

Nơi nhận:                                                                                                           TM BAN CHẤP HÀNH
- Các chi bộ trực thuộc;                                                                                                 BÍ THƯ
- Lưu: VP Đảng ủy cơ quan.                              
                                         
                                                                                         ( Đã ký)


                                                                                                                             Lương Văn Tám
Dự báo thời tiết Thanh Hóa