Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
1017728

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Thọ Thanh xã đi đầu trong công tác dồn điền đổi thửa ở huyện Thường Xuân

Ngày 13/02/2014 14:39:14

Dồn điền, đổi thửa tích tụ đất đai để có điều kiện đưa tiến bộ KHKT, thâm canh trên đồng ruộng là chủ trương lớn của Đảng và nhà nước ta nhằm thúc đẩy nền Nông nghiệp ngày một phát triển, theo hướng sản xuất hàng hóa, góp phần thúc đẩy công tác xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. Đối với huyện Thường Xuân là huyện miền núi, diện tích đất nông nghiệp ít lại phân bố nhỏ lẻ, manh mún, việc dồn điền đổi thửa cơ bản phù hợp với những xã vùng thấp có nhiều diện tích đất nông nghiệp tập trung. Mặc dù khó khăn nhưng xã Thọ Thanh là xã đi đầu trong công tác dồn điền, đổi thửa, bước đầu đã và đang đem lại hiệu quả.

Từ chủ trương của huyện Thường Xuân về công tác dồn điền, đổi thửa, xã Thọ Thanh đã thành lập Ban chỉ đạo từ xã đến các thôn, tổ chức phổ biến tuyên truyền và triển khai họp bàn dân chủ, công khai cùng nhân dân, năm 2011 xã Thọ Thanh đã tiến hành làm thí điểm về việc dồn điền đổi thửa tại 2 thôn Đông Xuân và Hồng Kỳ, mặc dù bước đầu triển khai còn gặp khó khăn như một số hộ chưa thấy được thuận lợi trong sản xuất, canh tác, đầu tư và bảo vệ, còn băn khoăn, có sự so sánh về độ phì của đất, chất đất, thổ nhưỡng của đất, chưa thấy được lợi ích lâu dài việc hình thành cánh đồng mẫu lớn, sản xuất hàng hóa nông sản bằng cơ giới hóa.
Tuy nhiên cùng với công tác tuyên truyền, sự chỉ đạo mạnh mẽ của cấp ủy chính quyền, các ban ngành đoàn thể từ xã đến thôn và sự đồng thuận trong nhân dân. Kết quả năm 2011 thôn Đông Xuân đã dồn được 5,6 ha đất 2 lúa từ 3 mảnh thành 1 mảnh, mảnh lớn nhất có diện tích gần 1.900 m2, mảnh nhỏ nhất là 198 m2, từ 276 thăm xuống còn 79 thăm, từ kết quả trên năm 2012 Ban chỉ đạo xã tiếp tục tổ chức thực hiện dồn điền, đổi thửa đến diện tích đất màu từ 9 mãnh với diện tích 44,4 ha đã được chia làm 2 mãnh, 86 hộ, hộ có số mãnh lớn nhất là 3.700 m2, đối với thôn Hồng Kỳ từ diện tích đất đã chia trước đây là 17 mảnh/hộ nay đã được dân đồng tình dồn lại còn 2 mãnh, toàn thôn có số hộ nhận đất trước đây là 232 hộ nay rút xuống còn 186 hộ đứng chủ đất, trong đó nhiều hộ đăng ký 1 mãnh, nhờ đó diện tích đất đai được mở rộng thuận lợi cho việc canh tác, tăng năng xuất cây trồng, toàn thôn Hồng Kỳ đã dồn được 69,1 ha, mãnh lớn nhất là 6.500 m2, mãnh nhỏ nhất 620 m2.
Xã Thọ Thanh cũng đã và đang tiếp tục triển khai việc dồn điền, đổi thửa đối với Thôn 1, Thôn 2, Thôn 3 trong quí 3 năm 2013; Đồng thời tiếp tục niêm yết rà soát số diện tích còn lại của các thôn trong xã, bàn bạc công khai việc dồn điền, đổi thửa tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Nhờ thực hiện thành công công tác dồn điền, đổi thửa nên hệ số sử dụng đất đã tăng lên 2,73 lần và cơ cấu cây trồng có bước chuyển dịch mạnh mẽ, nâng cao được giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích. Năm 2011 năng xuất lúa của xã Thọ Thanh đã tăng bình quân từ 2,7 tạ/sào lên 3,2 tạ/sào. Để phát huy hiệu quả của công tác dồn điền, đổi thửa, đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp trong thời gian tới, đặc biệt là quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn. Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng lựa chọn những loại cây có giá trị kinh tế cao đưa vào canh tác, tăng giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân. Tiếp tục chỉnh trang đồng ruộng, ưu tiên xây dựng và hoàn thiện các tuyến kênh mương, giao thông nội đồng để có thể đưa cơ khí hóa vào sản xuất nông nghiệp, nhằm khắc phục tình trạng thiếu lao động trong nông nghiệp cũng như cứng hóa hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất./.
Đỗ Bảy
Đài TT-TH Thường Xuân
 

Thọ Thanh xã đi đầu trong công tác dồn điền đổi thửa ở huyện Thường Xuân

Đăng lúc: 13/02/2014 14:39:14 (GMT+7)

Dồn điền, đổi thửa tích tụ đất đai để có điều kiện đưa tiến bộ KHKT, thâm canh trên đồng ruộng là chủ trương lớn của Đảng và nhà nước ta nhằm thúc đẩy nền Nông nghiệp ngày một phát triển, theo hướng sản xuất hàng hóa, góp phần thúc đẩy công tác xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. Đối với huyện Thường Xuân là huyện miền núi, diện tích đất nông nghiệp ít lại phân bố nhỏ lẻ, manh mún, việc dồn điền đổi thửa cơ bản phù hợp với những xã vùng thấp có nhiều diện tích đất nông nghiệp tập trung. Mặc dù khó khăn nhưng xã Thọ Thanh là xã đi đầu trong công tác dồn điền, đổi thửa, bước đầu đã và đang đem lại hiệu quả.

Từ chủ trương của huyện Thường Xuân về công tác dồn điền, đổi thửa, xã Thọ Thanh đã thành lập Ban chỉ đạo từ xã đến các thôn, tổ chức phổ biến tuyên truyền và triển khai họp bàn dân chủ, công khai cùng nhân dân, năm 2011 xã Thọ Thanh đã tiến hành làm thí điểm về việc dồn điền đổi thửa tại 2 thôn Đông Xuân và Hồng Kỳ, mặc dù bước đầu triển khai còn gặp khó khăn như một số hộ chưa thấy được thuận lợi trong sản xuất, canh tác, đầu tư và bảo vệ, còn băn khoăn, có sự so sánh về độ phì của đất, chất đất, thổ nhưỡng của đất, chưa thấy được lợi ích lâu dài việc hình thành cánh đồng mẫu lớn, sản xuất hàng hóa nông sản bằng cơ giới hóa.
Tuy nhiên cùng với công tác tuyên truyền, sự chỉ đạo mạnh mẽ của cấp ủy chính quyền, các ban ngành đoàn thể từ xã đến thôn và sự đồng thuận trong nhân dân. Kết quả năm 2011 thôn Đông Xuân đã dồn được 5,6 ha đất 2 lúa từ 3 mảnh thành 1 mảnh, mảnh lớn nhất có diện tích gần 1.900 m2, mảnh nhỏ nhất là 198 m2, từ 276 thăm xuống còn 79 thăm, từ kết quả trên năm 2012 Ban chỉ đạo xã tiếp tục tổ chức thực hiện dồn điền, đổi thửa đến diện tích đất màu từ 9 mãnh với diện tích 44,4 ha đã được chia làm 2 mãnh, 86 hộ, hộ có số mãnh lớn nhất là 3.700 m2, đối với thôn Hồng Kỳ từ diện tích đất đã chia trước đây là 17 mảnh/hộ nay đã được dân đồng tình dồn lại còn 2 mãnh, toàn thôn có số hộ nhận đất trước đây là 232 hộ nay rút xuống còn 186 hộ đứng chủ đất, trong đó nhiều hộ đăng ký 1 mãnh, nhờ đó diện tích đất đai được mở rộng thuận lợi cho việc canh tác, tăng năng xuất cây trồng, toàn thôn Hồng Kỳ đã dồn được 69,1 ha, mãnh lớn nhất là 6.500 m2, mãnh nhỏ nhất 620 m2.
Xã Thọ Thanh cũng đã và đang tiếp tục triển khai việc dồn điền, đổi thửa đối với Thôn 1, Thôn 2, Thôn 3 trong quí 3 năm 2013; Đồng thời tiếp tục niêm yết rà soát số diện tích còn lại của các thôn trong xã, bàn bạc công khai việc dồn điền, đổi thửa tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Nhờ thực hiện thành công công tác dồn điền, đổi thửa nên hệ số sử dụng đất đã tăng lên 2,73 lần và cơ cấu cây trồng có bước chuyển dịch mạnh mẽ, nâng cao được giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích. Năm 2011 năng xuất lúa của xã Thọ Thanh đã tăng bình quân từ 2,7 tạ/sào lên 3,2 tạ/sào. Để phát huy hiệu quả của công tác dồn điền, đổi thửa, đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp trong thời gian tới, đặc biệt là quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn. Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng lựa chọn những loại cây có giá trị kinh tế cao đưa vào canh tác, tăng giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân. Tiếp tục chỉnh trang đồng ruộng, ưu tiên xây dựng và hoàn thiện các tuyến kênh mương, giao thông nội đồng để có thể đưa cơ khí hóa vào sản xuất nông nghiệp, nhằm khắc phục tình trạng thiếu lao động trong nông nghiệp cũng như cứng hóa hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất./.
Đỗ Bảy
Đài TT-TH Thường Xuân
 
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)
Dự báo thời tiết Thanh Hóa