Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
1017728

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Thay đổi thời gian họp theo giấy mời số 99/GM-UBND.

Ngày 12/09/2014 14:47:34

 Kính gửi: Các thành viên mời dự họp theo Giấy mời số 99/GM-UBND.

Văn phòng Uỷ ban nhân dân huyện đã có Giấy mời số 99/GM-UBND ngày 16/9/2014 mời dự công tác hoàn trả vốn lưới điện áp nông thôn.

Thời gian về công tác hoàn trả vốn lưới điện áp nông thôn theo Giấy mời họp số 99/GM-VP ngày 16/9/2014 được thay đổi như sau:

- Bắt đầu lúc 07 giờ 00 phút ngày 19 tháng 9 năm 2014.

- Các nội dung khác không thay đổi.

            Văn phòng Uỷ ban nhân huyện trân trọng thông báo các thành phần mời họp biết và dự họp./.
TB1191.PDF

Thay đổi thời gian họp theo giấy mời số 99/GM-UBND.

Đăng lúc: 12/09/2014 14:47:34 (GMT+7)

 Kính gửi: Các thành viên mời dự họp theo Giấy mời số 99/GM-UBND.

Văn phòng Uỷ ban nhân dân huyện đã có Giấy mời số 99/GM-UBND ngày 16/9/2014 mời dự công tác hoàn trả vốn lưới điện áp nông thôn.

Thời gian về công tác hoàn trả vốn lưới điện áp nông thôn theo Giấy mời họp số 99/GM-VP ngày 16/9/2014 được thay đổi như sau:

- Bắt đầu lúc 07 giờ 00 phút ngày 19 tháng 9 năm 2014.

- Các nội dung khác không thay đổi.

            Văn phòng Uỷ ban nhân huyện trân trọng thông báo các thành phần mời họp biết và dự họp./.
TB1191.PDF

Dự báo thời tiết Thanh Hóa