Truy cập

Hôm nay:
130
Hôm qua:
218
Tuần này:
508
Tháng này:
508
Tất cả:
420853

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Giấy Mời Hội Nghị (14/8/2015)

Ngày 12/08/2015 16:45:07

Hội Nghị triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, Luật BHXH; và triển khai thực hiện Nghị định 108-2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ; Kế hoạch số 106/KH-UBND, ngày 21/7/2015 của UBND tỉnh về chính sách tinh giản biên chế; Nghị định số 26/2015/NĐ-CP quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan ĐCSVN, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.

Kính mời  các đồng chí: Thường trực huyện ủy, Đại diện lãnh đạo các ban của huyện ủy, UBMTTQ và các đoàn thể huyện, các phòng ban chuyên môn UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, TT Y Tế, BVĐK huyện và các cơ quan đơn vị thuộc huyện quản lý biên chế về dự họp tại Hội trường tầng 2 huyện ủy.
Thời gian: 1/2 ngày (Khai mạc vào hồi 7h00 ngày 14/8/2015).
GM76.PDF

Giấy Mời Hội Nghị (14/8/2015)

Đăng lúc: 12/08/2015 16:45:07 (GMT+7)

Hội Nghị triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, Luật BHXH; và triển khai thực hiện Nghị định 108-2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ; Kế hoạch số 106/KH-UBND, ngày 21/7/2015 của UBND tỉnh về chính sách tinh giản biên chế; Nghị định số 26/2015/NĐ-CP quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan ĐCSVN, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.

Kính mời  các đồng chí: Thường trực huyện ủy, Đại diện lãnh đạo các ban của huyện ủy, UBMTTQ và các đoàn thể huyện, các phòng ban chuyên môn UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, TT Y Tế, BVĐK huyện và các cơ quan đơn vị thuộc huyện quản lý biên chế về dự họp tại Hội trường tầng 2 huyện ủy.
Thời gian: 1/2 ngày (Khai mạc vào hồi 7h00 ngày 14/8/2015).
GM76.PDF
Dự báo thời tiết Thanh Hóa