Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
1017728

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Hội nghị sơ kết nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN 3 tháng cuối năm 2013

Ngày 21/03/2014 10:27:06

Ngày 27/9/2013, UBND huyện Thường Xuân tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN 3 tháng cuối năm 2013. Dưới sự chủ trì của đồng chí Cầm Bá Xuân - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

 Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Xuân Nam - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí Lãnh đạo UBND huyện, Trưởng, Phó các phòng ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, Thị trấn trên địa bàn.
Tại Hội nghị, đã thông qua Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ Phát triển KT-XH, QP-AN 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2013, và Báo cáo kế hoạch phát triển KT-XH, Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2014. Trong 9 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo toàn diện của Ban Thường vụ huyện ủy, sự chỉ đạo điều hành chặt chẽ của UBND huyện và sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả của các ngành, các cấp. Tình hình kinh tế - xã hội của toàn huyện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong sản xuất Nông nghiệp, tổng diện tích gieo trồng đạt hơn 10 nghìn ha, tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt trên 17 nghìn tấn, bằng 112,2% so với cùng kỳ; Đối với công tác phát triển Lâm nghiệp, trồng và chăm sóc bảo vệ rừng, huyện đã tích cực chỉ đạo các địa phương trồng cây cao su tiểu điền, cung cấp, hỗ trợ phân bón, cây giống cho các hộ tham gia trồng cao su. Theo đó, trong 9 tháng đầu năm 2013, toàn huyện đã trồng mới được 108ha cao su; chăn nuôi phát triển ổn định, hiện toàn huyện có tổng đàn trâu, bò là 23 nghìn con, riêng đàn Bò tăng 0,4% so với cùng kỳ. Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Trong 9 tháng đầu năm 2013, toàn huyện đã xây dựng 4 đập thủy lợi, làm mới hơn 2km đường giao thông nông thôn, cải tạo nâng cấp 1 nhà văn hóa thôn, khởi công xây dựng trụ sở làm việc xã Ngọc Phụng. Các địa phương đã tranh thủ được nguồn vốn hổ trợ của Nhà nước, cùng với huy động nguồn vốn đóng góp của nhân dân được hơn 18 tỷ đồng, xây dựng bê tông được hơn 6km đường giao thông liên thôn, nội thôn, làm mới mới 3,5km kênh mương nội đồng. Trong lĩnh vực VHXH có nhiều chuyển biến tích cực; một số vấn đề bức xúc được giải quyết, các chính sách an sinh xã hội thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. Ngành Giáo Dục - Đào tạo triển khai năm học mới đúng kế hoạch. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định và giữ vững. công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân được quan tâm, chú trọng.
          Trên cơ sở đánh giá những kết qủa đạt được và chưa đạt được, Hội nghị  đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đã đạt được trên các mặt hoạt động, công tác trong 9 tháng đầu năm, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến về mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2013, Báo cáo định hướng kế hoạch, mục tiêu phát triển KT-XH năm 2014. Trong đó, tập trung nhấn mạnh đến việc thực hiện các chỉ tiêu về trồng rừng, trồng cây cao su, chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế, làm sao để huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng thế mạnh của từng địa phương, để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống kinh tế nhân dân.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị, trước mắt cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: thu hoạch lúa, hoa màu vụ Thu mùa, chuẩn bị các điều kiện cho vụ sản xuất Đông Xuân 2013 - 2014, tăng cường phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, không để dịch bệnh lớn sảy ra trên địa bàn. Đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng NTM, chú trọng lồng ghép các chính sách hổ trợ của Trung ương, của Tỉnh, đồng thời huy động tốt các nguồn vốn của nhân dân đóng góp, để phát triển Nông Nghiệp và xây dựng NTM. Chỉ đạo các địa phương, thực hiện tốt Chỉ thị 09/CT-UBND của UBND huyện về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tập trung cho công tác giải tỏa hành lang ATGT. Tiếp tục thực hiện tốt các chế độ chính sách, an sinh xã hội; Chú trọng thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông. Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn căn cứ vào nhiệm vụ của đơn vị, địa phương, đề ra các giải pháp phù hợp, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ 3 tháng còn lại cuối năm 2013.
Nhân dịp này, Hội nghị đã trao Bằng khen của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho xã Tân Thành, đã có thành tích suất sắc trong xây dựng và tổ chức hoạt động văn hóa Thể Thao và Du lịch tại địa phương năm 2012. Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh cho 5 tập thể, 6 cá nhân, đã hoàn thành suất sắc nhiệm vụ năm 2012; trao các danh hiệu: “Tập thể lao động suất sắc”, danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” của UBND tỉnh, Trao giấy khen của UBND huyện cho nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích suất sắc trong đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/02/2013).
Lê Thoa
Đài TT-TH Thường Xuân

Hội nghị sơ kết nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN 3 tháng cuối năm 2013

Đăng lúc: 21/03/2014 10:27:06 (GMT+7)

Ngày 27/9/2013, UBND huyện Thường Xuân tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN 3 tháng cuối năm 2013. Dưới sự chủ trì của đồng chí Cầm Bá Xuân - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

 Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Xuân Nam - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí Lãnh đạo UBND huyện, Trưởng, Phó các phòng ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, Thị trấn trên địa bàn.
Tại Hội nghị, đã thông qua Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ Phát triển KT-XH, QP-AN 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2013, và Báo cáo kế hoạch phát triển KT-XH, Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2014. Trong 9 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo toàn diện của Ban Thường vụ huyện ủy, sự chỉ đạo điều hành chặt chẽ của UBND huyện và sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả của các ngành, các cấp. Tình hình kinh tế - xã hội của toàn huyện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong sản xuất Nông nghiệp, tổng diện tích gieo trồng đạt hơn 10 nghìn ha, tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt trên 17 nghìn tấn, bằng 112,2% so với cùng kỳ; Đối với công tác phát triển Lâm nghiệp, trồng và chăm sóc bảo vệ rừng, huyện đã tích cực chỉ đạo các địa phương trồng cây cao su tiểu điền, cung cấp, hỗ trợ phân bón, cây giống cho các hộ tham gia trồng cao su. Theo đó, trong 9 tháng đầu năm 2013, toàn huyện đã trồng mới được 108ha cao su; chăn nuôi phát triển ổn định, hiện toàn huyện có tổng đàn trâu, bò là 23 nghìn con, riêng đàn Bò tăng 0,4% so với cùng kỳ. Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Trong 9 tháng đầu năm 2013, toàn huyện đã xây dựng 4 đập thủy lợi, làm mới hơn 2km đường giao thông nông thôn, cải tạo nâng cấp 1 nhà văn hóa thôn, khởi công xây dựng trụ sở làm việc xã Ngọc Phụng. Các địa phương đã tranh thủ được nguồn vốn hổ trợ của Nhà nước, cùng với huy động nguồn vốn đóng góp của nhân dân được hơn 18 tỷ đồng, xây dựng bê tông được hơn 6km đường giao thông liên thôn, nội thôn, làm mới mới 3,5km kênh mương nội đồng. Trong lĩnh vực VHXH có nhiều chuyển biến tích cực; một số vấn đề bức xúc được giải quyết, các chính sách an sinh xã hội thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. Ngành Giáo Dục - Đào tạo triển khai năm học mới đúng kế hoạch. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định và giữ vững. công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân được quan tâm, chú trọng.
          Trên cơ sở đánh giá những kết qủa đạt được và chưa đạt được, Hội nghị  đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đã đạt được trên các mặt hoạt động, công tác trong 9 tháng đầu năm, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến về mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2013, Báo cáo định hướng kế hoạch, mục tiêu phát triển KT-XH năm 2014. Trong đó, tập trung nhấn mạnh đến việc thực hiện các chỉ tiêu về trồng rừng, trồng cây cao su, chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế, làm sao để huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng thế mạnh của từng địa phương, để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống kinh tế nhân dân.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị, trước mắt cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: thu hoạch lúa, hoa màu vụ Thu mùa, chuẩn bị các điều kiện cho vụ sản xuất Đông Xuân 2013 - 2014, tăng cường phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, không để dịch bệnh lớn sảy ra trên địa bàn. Đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng NTM, chú trọng lồng ghép các chính sách hổ trợ của Trung ương, của Tỉnh, đồng thời huy động tốt các nguồn vốn của nhân dân đóng góp, để phát triển Nông Nghiệp và xây dựng NTM. Chỉ đạo các địa phương, thực hiện tốt Chỉ thị 09/CT-UBND của UBND huyện về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tập trung cho công tác giải tỏa hành lang ATGT. Tiếp tục thực hiện tốt các chế độ chính sách, an sinh xã hội; Chú trọng thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông. Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn căn cứ vào nhiệm vụ của đơn vị, địa phương, đề ra các giải pháp phù hợp, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ 3 tháng còn lại cuối năm 2013.
Nhân dịp này, Hội nghị đã trao Bằng khen của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho xã Tân Thành, đã có thành tích suất sắc trong xây dựng và tổ chức hoạt động văn hóa Thể Thao và Du lịch tại địa phương năm 2012. Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh cho 5 tập thể, 6 cá nhân, đã hoàn thành suất sắc nhiệm vụ năm 2012; trao các danh hiệu: “Tập thể lao động suất sắc”, danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” của UBND tỉnh, Trao giấy khen của UBND huyện cho nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích suất sắc trong đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/02/2013).
Lê Thoa
Đài TT-TH Thường Xuân
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)
Dự báo thời tiết Thanh Hóa