Truy cập

Hôm nay:
31
Hôm qua:
187
Tuần này:
441
Tháng này:
2650
Tất cả:
403965

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

UBND huyện Tổ chức triển Hội nghị triển khai nhiệm vụ chỉ đạo điều hành 6 tháng cuối năm 2014.

Ngày 17/07/2014 10:42:44

            Sáng ngày 16 tháng 7 năm 2014 Ủy ban nhân huyện tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ chỉ đạo điều hành 6 tháng cuối năm 2014. Thực hiện kế hoạch của UBND huyện về việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã – hội, quốc phòng - an ninh mà nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện đầu năm đã thông qua. Đồng chí Cầm Bá Xuân phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Sau lời khai mạc ngắn gọn, trọng tâm, trọng điểm nhiệm vụ điều hành của UBND huyện về đánh giá những hoạt động nỗi bật của UBND huyện trong 6 tháng qua và nhiệm vụ còn lại của UBND huyện trong năm 2014, với tinh thần dân chủ, thẳng thắn nói rõ nội dung cần giải quyết, tháo gỡ các tồn tại kéo dài nhiều năm, như đất đai, môi trường, các chính sách xã hội của nhân dân.
                        
                DSC09974.jpg              
Đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn - Chánh VP UBND huyện
        phát biểu khai mạc hội nghị 

        Với 7 ý kiến tham gia phát biểu vừa giải trình vừa đưa ra biện pháp khắc phục, giải pháp thực hiện những nhiệm vụ mà kế hoạch còn rất thấp, như kế hoạch trồng cây cao su tiểu điền mới đạt kế hoạch 10 ha đạt 2,8%. Các ý kiến nêu lên những khó khăn trong việc triển khai như việc mủ cao su giá thấp, ảnh hưởng quan hệ Việt Nam Trung quốc, suy thoái kinh tế…. làm cho tâm lý hoang mang của người dân. Chỉ đạo của các cấp ủy chính quyền cơ sơ không quyết liệt, chưa tuyên truyền sâu rộng về lợi thế cây cao su là cây đa chức năng mang tính lâu dài, là cây theo đánh giá của Bộ nông nghiệp là có hiệu quả kinh tế cao nhất.

Từ những nguyên nhân tồn tại, hạn chế cần khắc phục đó là một số phòng ban và UBND các xã, thị trấn chưa bám sát nhiệm vụ và tình hình thực tế trên một số lính vực nên việc tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả không cao, một số phòng ban chuyên môn chưa thực sự nghiêm túc, thậm chí còn đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Công tác phối hợp giữa các ngành, các phòng ban và UBND các xã, thị trấn trong việc xây dựng chương trình công tác và triển khai nhiệm vụ một số lĩnh vực còn thiếu chặt chẽ, chưa thông suốt, thực hiện chế độ thông tin báo cáo chưa kịp thời gây khó khăn trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của UBND huyện.
                DSC09979.jpg

   Các đại biểu tham dự hội nghị

       Sau khi thảo luận đánh giá nhiệm vụ thực hiện 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm còn lại.

Chủ tịch UBND huyện trưởng ban thi đua huyện Thường Xuân công bố quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh hóa  cho hai đơn vị nhận cờ thi đua của tỉnh năm 2013 đó là tập thể UBND huyện Thường Xuân, Tập thể UBND xã Xuân Dương là đơn vị có thành tích suất sắc hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội toàn diện năm 2013.

        Thường trực thi đua khen thưởng của huyện Thường Xuân công bố quyết định của Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân về khen thưởng 18 đơn vị và 28 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2013.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Cầm Bá Xuân kết luận hội nghị nhấn mạnh mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần giải quyết trong thời gian tới.

Phải bám sát nhiệm vụ trọng tâm, như thực hiện Nghị quyết số 09 của Ban chấp hành tỉnh ủy về sự tăng cưởng sự lãnh đạo của Đảng về giảm nghèo nhanh và bền vững của 11 huyện miền núi đến năm 2020.

Thực hiện tái cơ cấu cây trồng thực hiện cây trồng chuyên canh thành vùng sản hàng hóa có chất lượng sản phẩm có hiệu quả kinh tế cao có như vậy mới thay đổi căn bản nhận thức của người dân. Thực hiện chuyển đổi mạnh cơ cấu cây trồng như ớt xuất khẩu, táo lai, vùng rau an toàn, đưa giống mới vào sản xuất.

Thực hiện chỉ đạo tiếp tục kế hoạch trồng cây cao su tiểu điền phấn đấu cả huyện đạt 1.500 ha vào năm 2016, qui hoạch vùng quế, khôi phục trồng mới với diện tích 10.000 ha, khoanh nuôi, khôi phục ,tái sinh bảo vệ, khai thác hợp lý bền vững vùng nứa vầu. Phải thật sự quyết tâm cao gạt bỏ tâm lý trần chừ thiếu quyết đoán của lãnh đạo chỉ đạo làm cho nhân dân thiếu tin tưởng.

Thực hiện cuộc cách mạng cải tạo vườn tạp biến mảnh vườn không hiệu quả thành vườn kinh tế cao. Thực hiện xây dựng nông thôn mới, tại các khu dân cư tự làm vệ sinh môi trường, thực hiện thôn xóm gom rác thải, sử lý không gây ô nhiểm, thực hiện chăn nuôi sạch, không làm phát tán, nếu có thể thực hiện hầm biôga. Tự tháo rỡ phát quang giải phóng các tuyến đường thôn xóm tạo nên diện mạo mới ở nông thôn.

Chăm lo đến các hộ chính sách nhân dịp ngày thương binh liệt sĩ 27/7  thăm hỏi tặng quả tạo việc làm ổn định cho người có lao động phấn đấu họ có mức sống tốt hơn mức trung bình trong thôn. Tạo điều kiện cho con em có sức lao động đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài có thu nhập.

Đồng chí chỉ rõ những tồn tại cần khắc phục, nhất là công tác cải cách hành chính, công tác cán bộ cần phải thực hiện nghiêm, đúng  qui trình, thực hiện kiểm tra hành chính như thực hiện quy định của tỉnh ủy 875 không dùng bia, rượu trong giờ làm việc, chấp hành giờ hành chính đúng qui định.

Làm tốt công tác phòng chống bảo lụt, giảm nhẹ thấp nhất do thiên tai gây ra, thực hiện tốt làm kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2015 là năm kết thúc nhiệm kỳ 5 năm của đại hội Đảng các cấp.

Hội nghị kết thúc với tinh thần phấn khởi, trách nhiệm cao, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014./.

Người viết tin : Đỗ Văn Hoa
Bí thư đảng ủy xã Xuân Dương

UBND huyện Tổ chức triển Hội nghị triển khai nhiệm vụ chỉ đạo điều hành 6 tháng cuối năm 2014.

Đăng lúc: 17/07/2014 10:42:44 (GMT+7)

            Sáng ngày 16 tháng 7 năm 2014 Ủy ban nhân huyện tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ chỉ đạo điều hành 6 tháng cuối năm 2014. Thực hiện kế hoạch của UBND huyện về việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã – hội, quốc phòng - an ninh mà nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện đầu năm đã thông qua. Đồng chí Cầm Bá Xuân phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Sau lời khai mạc ngắn gọn, trọng tâm, trọng điểm nhiệm vụ điều hành của UBND huyện về đánh giá những hoạt động nỗi bật của UBND huyện trong 6 tháng qua và nhiệm vụ còn lại của UBND huyện trong năm 2014, với tinh thần dân chủ, thẳng thắn nói rõ nội dung cần giải quyết, tháo gỡ các tồn tại kéo dài nhiều năm, như đất đai, môi trường, các chính sách xã hội của nhân dân.
                        
                DSC09974.jpg              
Đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn - Chánh VP UBND huyện
        phát biểu khai mạc hội nghị 

        Với 7 ý kiến tham gia phát biểu vừa giải trình vừa đưa ra biện pháp khắc phục, giải pháp thực hiện những nhiệm vụ mà kế hoạch còn rất thấp, như kế hoạch trồng cây cao su tiểu điền mới đạt kế hoạch 10 ha đạt 2,8%. Các ý kiến nêu lên những khó khăn trong việc triển khai như việc mủ cao su giá thấp, ảnh hưởng quan hệ Việt Nam Trung quốc, suy thoái kinh tế…. làm cho tâm lý hoang mang của người dân. Chỉ đạo của các cấp ủy chính quyền cơ sơ không quyết liệt, chưa tuyên truyền sâu rộng về lợi thế cây cao su là cây đa chức năng mang tính lâu dài, là cây theo đánh giá của Bộ nông nghiệp là có hiệu quả kinh tế cao nhất.

Từ những nguyên nhân tồn tại, hạn chế cần khắc phục đó là một số phòng ban và UBND các xã, thị trấn chưa bám sát nhiệm vụ và tình hình thực tế trên một số lính vực nên việc tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả không cao, một số phòng ban chuyên môn chưa thực sự nghiêm túc, thậm chí còn đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Công tác phối hợp giữa các ngành, các phòng ban và UBND các xã, thị trấn trong việc xây dựng chương trình công tác và triển khai nhiệm vụ một số lĩnh vực còn thiếu chặt chẽ, chưa thông suốt, thực hiện chế độ thông tin báo cáo chưa kịp thời gây khó khăn trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của UBND huyện.
                DSC09979.jpg

   Các đại biểu tham dự hội nghị

       Sau khi thảo luận đánh giá nhiệm vụ thực hiện 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm còn lại.

Chủ tịch UBND huyện trưởng ban thi đua huyện Thường Xuân công bố quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh hóa  cho hai đơn vị nhận cờ thi đua của tỉnh năm 2013 đó là tập thể UBND huyện Thường Xuân, Tập thể UBND xã Xuân Dương là đơn vị có thành tích suất sắc hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội toàn diện năm 2013.

        Thường trực thi đua khen thưởng của huyện Thường Xuân công bố quyết định của Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân về khen thưởng 18 đơn vị và 28 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2013.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Cầm Bá Xuân kết luận hội nghị nhấn mạnh mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần giải quyết trong thời gian tới.

Phải bám sát nhiệm vụ trọng tâm, như thực hiện Nghị quyết số 09 của Ban chấp hành tỉnh ủy về sự tăng cưởng sự lãnh đạo của Đảng về giảm nghèo nhanh và bền vững của 11 huyện miền núi đến năm 2020.

Thực hiện tái cơ cấu cây trồng thực hiện cây trồng chuyên canh thành vùng sản hàng hóa có chất lượng sản phẩm có hiệu quả kinh tế cao có như vậy mới thay đổi căn bản nhận thức của người dân. Thực hiện chuyển đổi mạnh cơ cấu cây trồng như ớt xuất khẩu, táo lai, vùng rau an toàn, đưa giống mới vào sản xuất.

Thực hiện chỉ đạo tiếp tục kế hoạch trồng cây cao su tiểu điền phấn đấu cả huyện đạt 1.500 ha vào năm 2016, qui hoạch vùng quế, khôi phục trồng mới với diện tích 10.000 ha, khoanh nuôi, khôi phục ,tái sinh bảo vệ, khai thác hợp lý bền vững vùng nứa vầu. Phải thật sự quyết tâm cao gạt bỏ tâm lý trần chừ thiếu quyết đoán của lãnh đạo chỉ đạo làm cho nhân dân thiếu tin tưởng.

Thực hiện cuộc cách mạng cải tạo vườn tạp biến mảnh vườn không hiệu quả thành vườn kinh tế cao. Thực hiện xây dựng nông thôn mới, tại các khu dân cư tự làm vệ sinh môi trường, thực hiện thôn xóm gom rác thải, sử lý không gây ô nhiểm, thực hiện chăn nuôi sạch, không làm phát tán, nếu có thể thực hiện hầm biôga. Tự tháo rỡ phát quang giải phóng các tuyến đường thôn xóm tạo nên diện mạo mới ở nông thôn.

Chăm lo đến các hộ chính sách nhân dịp ngày thương binh liệt sĩ 27/7  thăm hỏi tặng quả tạo việc làm ổn định cho người có lao động phấn đấu họ có mức sống tốt hơn mức trung bình trong thôn. Tạo điều kiện cho con em có sức lao động đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài có thu nhập.

Đồng chí chỉ rõ những tồn tại cần khắc phục, nhất là công tác cải cách hành chính, công tác cán bộ cần phải thực hiện nghiêm, đúng  qui trình, thực hiện kiểm tra hành chính như thực hiện quy định của tỉnh ủy 875 không dùng bia, rượu trong giờ làm việc, chấp hành giờ hành chính đúng qui định.

Làm tốt công tác phòng chống bảo lụt, giảm nhẹ thấp nhất do thiên tai gây ra, thực hiện tốt làm kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2015 là năm kết thúc nhiệm kỳ 5 năm của đại hội Đảng các cấp.

Hội nghị kết thúc với tinh thần phấn khởi, trách nhiệm cao, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014./.

Người viết tin : Đỗ Văn Hoa
Bí thư đảng ủy xã Xuân Dương

Dự báo thời tiết Thanh Hóa